№ 2 (2018)

Зміст

Стандарти діагностики та лікування

TNM-класифікація раку товстої кишки 8-го перегляду (2017): клінічне застосування PDF
I. Y. Galaychuk, L. S. Bilyansky 7—10

Оригінальні дослідження

Порівняльна оцінка ефективності вдосконаленої та конвенційної періопераційної антитромботичної терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця PDF
V. G. Mishalov, S. O. Kondratenko, L. Yu. Markulan 11—18
Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибокими дермальними опіками PDF
A. O. Kovalenko, O. M. Kovalenko, G. P. Kozinets 21—26
Варіабельність об’ємної асиметрії молочних залоз у молодих жінок, які не страждають на ожиріння PDF
V. G. Mishalov, M. I. Sliusariev, I. Yu. Slyusaryev, L. Yu. Markulan 27—31
Хірургічне лікування гінекомастії та псевдогінекомастії PDF (Русский)
S. P. Galych, O. Yu. Dabizha, D. V. Borovyk 32—38
Однорічні результати хірургічної профілактики ротації протеза молочної залози після субмускулярної аугментаційної мамопластики PDF
V. G. Mishalov, O. I. Zakhartseva, V. V. Khrapach, L. Yu. Markulan 39—43
Обґрунтування профілактики троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії PDF
Ya. P. Feleshtynskyi, V. А.  Dadayan 44—47
Підвищення ефективності лапароскопічної пластики великих гриж стравохідного отвору діафрагми шляхом використання сіток ProGrip, які самофіксуються PDF (Русский)
V. V. Grubnik, V. V. Ilyashenko, Vikt. V.  Grubnik 48—51
Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу в експерименті PDF
O. O. Bilyayeva, V. V. Kryzhevsky, O. O. Dyadyk, V. I. Zaritska, I. V. Karol 52—59
Особливості перебігу процесів проліферації В міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин PDF
S. S. Podpriatov, S. E. Podpryatov, V. G. Hetman, A. V. Makarov, G. S. Marinsky, S. G. Gichka, O. F. Petrenko, O. V. Chernets, V. A. Tkachenko, D. A. Hrabovsky, K. G. Lopatkina, S. V. Tkachenko, A. G. Dubko, V. F. Bogdan, D. V. Tarnavsky, S. O. Kononenko 60—64

Практика і досвід

Класифікація хірургічного інструментарію для видалення сторонніх тіл м’яких тканин PDF
V. V. Negoduiko 65—69
Ципрофлоксацин у терапії та профілактиці гнійної інфекції в пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи PDF (Русский)
M. Yu. Nychytailo, I. I. Bulyk 70—73

Випадок із практики

Рідкісний випадок жовчнокам’яної обтураційної тонкокишкової непрохідності PDF (Русский)
V. M. Braslavets, K. I. Pavlov, O. V. Kulak, Ya. F. Kolos, S. A. Chernov 74—77
Перший досвід використання флуоресцентної ангіографії для оцінки кровотоку при правобічній геміколектомії PDF (Русский)
A. V. Malinovsky, M. M. Mayorenko, A. S. Sergievа 78—81
Випадок хірургічного лікування пацієнтки з карциноїдним папіломатозом шкіри Готтрона PDF
S. V. Slesarenko, N. M. Nor, K. V. Tsigankov 82—85

Огляди

Застосування сепараційних методів герніопластики для лікування післяопераційних вентральних гриж PDF (Русский)
V. V. Grubnik, K. O. Vorotyntseva 86—92
Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран PDF
V. I. Lyakhovsky, T. V. Gorodova-Andreeva, O. O. Kizimenko 93—97
Концепція сторожових лімфовузлів при ранньому раку шлунка PDF (Русский)
V. V. Grubnik, V. V. Ilyashenko, Yu. V. Grubnik, R. P. Nykytenko, K. I. Shapovalova 98—101
Причини рецидивних пахвинних гриж та хірургічна тактика лікування PDF
Ya. P. Feleshtynskyi, A. А.  Shtaier 102—106