DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-4-44

Особливості морфології грануляційної тканини лапаротомної рани при використанні різних видів швів

V. V. Vlasov, I. K. Morar, I. S. Davidenko, V. Y. Bodyaka, K. A. Pokhodun

Анотація


Мета роботи — дослідити в експерименті морфологічні особливості грануляційної тканини лапаротомної рани при зашиванні останньої простими вузловими та безперервним обвивним швом.

Матеріали і методи. Експеримент виконано на 108 щурах, яким проведено серединну лапаротомію. Першій групі тварин (n = 54) краї м’язово‑апоневротичного шару передньої черевної стінки з’єднано простими швами, другій групі (n = 54) — безперервним обвивним. Забір біологічного матеріалу проводили в 1‑шу, на 7‑му та 14‑ту добу після оперативного втручання шляхом висічення м’язово‑апоневротичного шару передньої черевної стінки разом зі шкірою.

Результати та обговорення. В 1‑шу добу дослідження у першій групі в грануляційній тканині статистично значущо переважали лімфоїдні клітини та нейтрофіли, різниця між їх кількістю була статистично незначущою. У другій групі відзначено статистично значущо більшу частку лише лімфоїдних клітин. На 7‑му та 14‑ту добу спостереження в обох групах у грануляційній тканині статистично значущо переважали фібробласти. В 1‑шу добу після виконання операції в обох групах спостерігали фібрин у вигляді сітки, а у другій групі — також крововиливи. Морфологія грануляційної тканини лапаротомної рани на 14‑ту добу спостереження не відрізнялася в групах, за винятком того, що в другій групі статистично значущо був більшим питомий об’єм колагенових волокон.

Висновки. Використання безперервного обвивного шва на відміну від простого вузлового спричиняє статистично значуще переважання у грануляційній тканині лапаротомної рани фібробластів, лімфоїдних та плазматичних клітин, збільшення питомого об’єму колагенових волокон, а також зменшення частки макрофагів, особливо на 14‑ту добу спостереження, що свідчить про порівняно швидке дозрівання грануляційної тканини.

 


Ключові слова


грануляційна тканина; м’язово‑апоневротичний шар; простий шов; безперервний обвивний шов

Повний текст:

PDF

Посилання


Korzhevskii DE, Gilyarov AV. Osnovy gistologicheskoi tekhniki. Sankt-Peterburg 2010;1:96.

Anate M. Skin closure of laparotomy wounds: absorbable subcuticular sutures vs. non-absorbable interrupted sutures. West Afr J Med. 1991;10(2):150-157. PMID: 1911483

Gurjar V, Halvadia BM, Bharaney RP et al. Study of two techniques for midline laparotomy fascial wound closure. Indian J Surg. 2014;76(2):91-94. doi: 10.1007/s12262-012-0612-7

Israelsson LA, Jonsson T, Knutsson A. Suture technique and wound healing in midline laparotomy incisions. Eur J Surg. 1996;162(8):605-609. PMID: 8891617

Samartsev VA, Gavrilov VA, Kuchumov AG. Differentiated application of single-row suture for prevention of surgical infection in abdominal surgery. Новости хирургии. 2013;21(6):38-46. DOI: 10.18484/2305-0047.2013.6.38

Trimbos JB, Mouw R, Ranke G et al. The Donati stitch revisited: favorable cosmetic results in a randomized clinical trial. J Surg Res. 2002;107(1):131-134.DOI: 10.1006/jsre.2002.6486
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021