DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-3-83

«Декспро» — стратегія швидкого реагування на біль. Нове про відоме

Yu. Yu. Kobelyatskyi

Анотація


Представлено нові дані про декскетопрофен трометамін — ізомерну форму кетопрофену, який зарекомендував себе як ефективний і безпечний знеболювальний препарат, зокрема в періопераційний період. Спірним є питання щодо початку знеболювання — до чи після операції. У більшості останніх статей пропонують розпочинати введення декскетопрофену трометаміну до операції. Одним з нових шляхів введення декскетопрофену трометаміну є використання його внутрішньосуглобно разом із місцевим анестетиком при артропластиці колінного суглоба в подовженому варіанті крізь внутрішньосуглобовий катетер. Застосовують декскетопрофену трометаміну і як компонент внутрішньовенної регіональної аналгезії разом з прилокаїном. Розширюється сфера використання декскетопрофену трометаміну у різних галузях хірургії (спінальній нейрохірургії, стоматології та ортопедії).

Дуже багато праць присвячено вивченню фіксованої комбінації декскетопрофен та трамадол, яка завдяки унікальному механізму дії з включенням моноамінергічних механізмів антиноцицепції за рахунок ефектів трамадолу дає змогу значно підвищити ефективність знеболювання.

Абсолютно нові дані отримано в експериментальних роботах, в яких показано антигіпералгетичні ефекти декскетопрофену трометаміну. Відзначено його здатність повністю усувати післяопераційну гіпералгезію в перший післяопераційний день. У праці M. Gomez відзначено здатність препарату запобігати хронічному післяопераційному болю в рубці після торакальних операцій.

Усе викладене вище поряд з особливостями фармакодинаміки (швидке настання ефекту, достатня тривалість знеболювання, опіоїд‑зберігальний ефект), а також безпечністю і доброю переносністю препарату дає підставу вважати декскетопрофен трометамін перспективним аналгетиком для періопераційного знеболювання в різних галузях хірургії.

 


Ключові слова


декскетопрофен трометамін; післяопераційний біль; аналгезія; нейропластичність; випереджальне знеболювання; хронічний післяопераційний біль; «Декспро»

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гельфанд БР, Кириенко ПА, Леванович ДА, Борзенко АГ. Сравнительная оценка эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов, применяемых для послеоперационного обезболивания. Вестник интенсивной терапии. 2002;4:15.

Akdogan A, Eroglu A. Comparison of the effect of lidocaine adding dexketoprofen and paracetamol in intravenous regional anesthesia. Biomed Res Int. 2014;2014. 938108.

Anıl A, Kaya FN, Yavaşcaoğlu B et al. Comparison of postoperative analgesic efficacy of intraoperative single-dose intravenous administration of dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium in laparoscopic cholecystectomy. J Clin Anesth. 2016;32:127-133.

Bolat Ö, Erhan E, Deniz MN. The effect of preoperative intravenous dexketoprofen trometamol on postoperative pain in minor outpatient urologic surgery. Turk J Urol. 2013;39(3):175-180.

Borazan H, Sahin O, Uluer MS et al. [Comparison the effects of prilocaine and the addition of dexketoprofen and dexamethasone to prilocaine for intravenous regional anesthesia]. Agri. 2014;26(2):65-72 [Article in Turkish].

Cáceres-Sánchez L, García-Benítez JB, Coronado-Hijón V, Montero-Pariente M. The use of an intraarticular catheter on fast-track primary knee arthroplasty, is it a step forward?. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2018;62(1):19-26.

Çağıran E, Eyigör C, Sezer B, Uyar M. Preemptive analgesic efficacy of dexketoprofen trometamol on impacted third molar surgery. Agri. 2014;26(1):29-33.

Caliskan E, Sener M, Kipri M et al. Comparison of the effects of intravenous Dexketoprofen Trometamol versus Paracetamol on postoperative analgesia in patients undergoing Septoplasty: randomised double-blind clinical trial. Pak J Med Sci. 2018;34(3):546-552.

Ceyhan D, Bilir A, Güleç MS. Evaluation of the analgesic efficacy of dexketoprofen added to paracetamol. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016;44(6):312-316.

Comez M, Celik M, Dostbil A et al.The effect of pre-emptive intravenous Dexketoprofen + thoracal epidural analgesia on the chronic post-thoracotomy pain. Int J Clin Exp Med. 2015;8(5):8101-8107.

Demir U, Ince I, Aksoy M et al. The Effect of pre-emptive dexketoprofen administration on postoperative pain management in patients with ultrasound guided interscalene block in arthroscopic shoulder surgery. J Invest Surg. 2019:1-7.

Erogl CN, Durmus E, Kiresi D. Effect of low-dose dexketoprofen trometamol and paracetamol on postoperative complications after impacted third molar surgery on healthy volunteers: A pilot study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014;19(6):622-627.

Esparza-Villalpando V, Pozos-Guillén A, Masuoka-Ito D et al. Analgesic efficacy of preoperative dexketoprofen trometamol: A systematic review and meta-analysis. Drug Dev Res. 2018;79(2):47-57.

Gaskell H, Derry S, Wiffen PJ, Moore RA. Single dose oral ketoprofen or dexketoprofen for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 25. 5. CD007355.

Gelir İK, Güleç S, Ceyhan D. Preventive effect of dexketoprofen on postoperative pain. Agri. 2016;28(2):67-71.

Hanna M, Moon JY. A review of dexketoprofen trometamol in acute pain. Curr Med Res Opin. 2019;35(2):189-202.

Kelsaka E, Güldoğuş F, Cetinoğlu E. [Effect of intravenous dexketoprofen use on postoperative analgesic consumption in patients with lumbar disc surgery]. Agri. 2014;26(2):82-86. [Article in Turkish]

Keskioğlu İ, Aktay İnal M, Özlü O. [The effectiveness of preemptive analgesic techniques on postoperative analgesia in patients undergoing open septorhinoplasty]. Agri. 2016;28(3):135-142. [Article in Turkish]

Koçum A, Sener M, Izmirli H, Haydardedeoğlu B, Arıboğan A. [Efficacy of intravenous dexketoprofen trometamol compared to intravenous paracetamol for postoperative pain management after day-case operative hysteroscopy:randomized, double-blind, placebo-controlled study]. Agri. 2014;26(1):15-22. [Article in Turkish]

Montero Matamala A, Bertolotti M, Contini MP et al.Tramadol hydrochloride 75 mg/dexketoprofen 25 mg oral fixed-dose combination in moderate-to-severe acute pain: sustained analgesic effect over a 56-h period in the postoperative setting. Drugs Today (Barc). 2017;53(6):339-347.

Piirainen A, Kokki M, Hautajärvi H et al. The cerebrospinal fluid distribution of postoperatively administred dexketoprofen and etoricoxib and their effect on pain and inflammatory markers in patients undergoing hip arthroplasty. Clin Drug Investig. 2016;36(7):545-555.

Romero-Alejo E, Puig MM, Romero A. Antihyperalgesic effects of dexketoprofen and tramadol in a model of postoperative pain in mice — effects on glial cell activation. J Pharm Pharmacol. 2016;68(8):1041-1050.

Sahin SH, Memiş D, Celik E, Sut N. Postarthroscopy analgesia using intraarticular levobupivacaine and intravenous dexketoprofen trometamol. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23 (12):3516-3522.

Saritas ZK, Saritas TB, Pamuk K et al. Evaluation of preemptive dexketoprofen trometamol effect on blood chemistry, vital signs and postoperative pain in dogs undergoing ovariohysterectomy. Bratisl Lek Listy. 2015;116(3):191-195.

Sivrikoz N, Koltka K, Güresti E et al. Perioperative dexketoprofen or lornoxicam administration for pain management after major orthopedic surgery: a randomized, controlled study. Agri. 2014;26(1):23-28.

Tunali Y, Akçil EF, Dilmen OK et al. Efficacy of intravenous paracetamol and dexketoprofen on postoperative pain and morphine consumption after a lumbar disk surgery. J Neurosurg. Anesthesiol. 2013;25(2):143-147.

Varrassi G, Hanna M, Macheras G et al. Multimodal analgesia in moderate-to-severe pain: a role for a new fixed combination of dexketoprofen and tramadol. Curr Med Res Opin. 2017 Jun;33(6):1165-1173.

Yucel E, Kol IO, Duger C et al. Ilioinguinal-iliohypogastric nerve block with intravenous dexketoprofen improves postoperative analgesia in abdominal hysterectomies. Braz J Anesthesiol. 2013;63(4):334-339.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020