DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-3-7

Хірургічне лікування релаксації діафрагми

M. S. Opanasenko, B. M. Konik, M. Yu. Shamray, O. V. Tereshkovich, L. I. Levanda, V. B. Bychkovsky, S. M. Shalagay, V. I. Lysenko, O. K. Obremska

Анотація


Мета роботи — ознайомити лікарів пульмонологічного профілю і торакальних хірургів з досвідом клініки щодо хірургічного лікування релаксації діафрагми.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 57 хворих з діагнозом «релаксація діафрагми» у період з 2007 до 2015 р. У 40 (70,2 %) випадках проведено відкриту пластику релаксованого купола діафрагми. В період з 2015 до 2019 р. 17 (29,8 %) пацієнтам виконано відеоторакоскопічну пластику діафрагми. В 1 (5,9 %) випадку при спробі відеоторакоскопічної плаcтики лівого купола діафрагми виникла необхідність у міні‑торакотомії (довжина розрізу — 8 см) для забезпечення адекватного візуального і пальпаторного контролю за петлями кишечника, які щільними спайками були зафіксовані до діафрагми. Серед пацієнтів було 32 (56,1 %) жінки та 25 (43,9 %) чоловіків. Середній вік прооперованих пацієнтів становив 61 рік (від 42 до 75 років). Частота супутньої патології — 100 %. Найчастішою супутньою патологією було: ожиріння (39 (68,4 %) випадків), кардіогенна патологія (48 (84,2 %)), цукровий діабет (16 (28,1 %)), захворювання щитоподібної залози (13 (22,8 %)).

Результати та обговорення. Показники відеоторакоскопічної пластики діафрагми значно кращі через низький травматизм операції. При відкритій пластиці діафрагми хворі відчували значне поліпшення  приблизно через 2 міс після операції, але без емоційного позитивного забарвлення. Пацієнти відзначали збільшення глибини дихання, але дуже часто цей ефект нівелювався вираженістю больового синдрому. При відеоторакоскопічній пластиці діафрагми хворі вже на другу добу після операції повідомляли про значне поліпшення дихання, можливість лежати на спині та не задихатися тощо. Після впровадження в клініці інституту відеоторакоскопічної пластики діафрагми стало можливим пропонувати операцію хворим більш похилого віку і з вираженішою супутньою патологією. Кількість післяопераційних ускладнень при відкритій пластиці діафрагми становила 10, при відеоторакоскопічній пластиці — 1 (нагноєння місць постановки торакопортів). Післяопераційної летальності не було.

Висновки. Відеоторакоскопічна пластика діафрагми при її релаксації характеризується низьким рівнем травматизму і має розглядатись як основний метод хірургічного лікування цієї патології.

 


Ключові слова


діафрагма; релаксація; торакотомія; відеоторакоскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Korymasov EA, Chernyshov VN, Pushkin SYu, Benyan AS. Choice of operative access in diaphragm surgery (Russian). Thoracic and cardiovascular surgery (Russian). 2010;5:69-71.

Ovnatanyan KT, Zavgorodniy LG. Diaphragm diseases (Russian). Kyiv: Health, 1967:84-92.

Petrovsky BV, Kanshin NN, Nikolaev NO. Diaphragm surgery (Russian). L: Medicine, 1966:42-51.

Topolnitsky EB, Dambaev GTs, Shefer NA, Khodorenko VN, Fomina TI, Gunther VE. Replacement of post-resection defects of the pericardium, diaphragm, chest wall with a mesh implant made of titanium nickelide (Russian). Reconstructive and plastic surgery issues (Russian). 2012;1:14-21. https://doi.org/10.1007/s10517-012-1722-8

Aksakal E, Erol MK, Gundog du F., Cinici O. An important cause of dyspnea after coronary artery bypass grafting: phrenic nerve paralysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009;37:132-135.

Baker CJ, Boulom V, Reemtsen BL et al. Hemidiaphragm plication after repair of congenital heart defects in children: quantitative return of diaphragm function over time. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;135:56-61. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2007.09.031

Balci AE, Ozyurtkan MO. Clinical and surgical specifications of adult unilateral diaphragmatic eventration according to their aetiology in 28 patients. Importance of using diaphragmatic patch and minimal thoracotomy incision. Eur J Cardiothorac Surg. 2010;37:606-612. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2009.07.031

Bockeria LA, Kim A, Ryabtsev D, Grygoryants T. ICVTS on-line discussion A Diaphragmatic plication as a complication in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2007;N 6:282. https://doi.org/10.1510/icvts.2006.147587A

Calvinho P, Bastos C, Bernardo JE et al. Diaphragmmatic eventration: long-term follow-up and results of open-chest plicature. Eur J Cardiothorac Surg. 2009;36(5):883-887. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2009.05.037.
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021