DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-2-61

Актуальність ендоскопічних методів первинної діагностики при встановленні виду системних захворювань сполучної тканини з маніфестуючим ураженням органів дихання

M. S. Opanasenko, L. I. Levadna, O. V. Tereshkovych, B. M. Konik, V. B. Bychkovskyi, I. V. Liskina, L. M. Zagaba, M. I. Kalenychenko, S. M. Shalagai, M. Yu. Shamrai, V. I. Lysenko, O. K. Obremska

Анотація


Мета роботи — провести ретроспективний аналіз діагностики 47 випадків системних захворювань сполучної тканини з маніфестуючим ураженням органів дихання у хворих різного віку.

Матеріали і методи. Проведено клінічний аналіз вперше діагностованих 47 випадків системних захворювань сполучної тканини у пацієнтів, котрі перебували на лікуванні на базі відділення торакальної хірургії та інвазивних методів діагностики ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» у період з 2010 до 2018 р. Серед хворих переважали жінки — 33 (70,2 %). Розподіл за віком був таким: 20 — 29 років — 8 (16,8 %) хворих, 30 — 39 років  — 14 (29,8 %), 40 — 49 років — 12 (25,5 %), 50 — 59 років — 9 (19,5 %), 60 років і більше — 4 (8,4 %). Пацієнтів госпіталізовано з такими діагнозами: дисеміноване захворювання легень — 10 (21,3 %) випадків, дисеміноване захворювання легень, ускладнене однобічним плевритом, — 12 (25,5 %), дисеміноване захворювання легень, ускладнене двобічним плевритом, — 1 (2,1 %), дисеміноване захворювання легень, ускладнене однобічним плевритом і внутрішньогрудною лімфаденопатією, — 2 (4,3 %), округле утворення легені — 1 (2,1 %), плеврит однобічний — 4 (8,4 %), плеврит двобічний — 6 (12,9 %), плеврит із перикардитом — 11 (23,4 %).

Результати та обговорення. В усіх випадках ідентифіковано специфіку автоімунного ураження. Акцентовано увагу на необхідності ранньої діагностики цієї патології та призначенні адекватного патогенетичного лікування профільними спеціалістами.

Висновки. Вперше виявлених хворих із сукупним ураженням дихальної, серцево‑судинної систем та нирок без наявності в анамнезі хронічного ураження будь‑якої з них слід розглядати як групу ризику щодо системних захворювань сполучної тканини. Застосування відеоторакоскопічних методів діагностики з проведенням біопсії уражених тканин має бути стандартом дослідження разом з імунологічним підтвердженням при встановленні виду системних захворювань сполучної тканини. Ідентифікацію виду системних захворювань сполучної тканини слід проводити з урахуванням клінічних виявів за результатами патоморфологічного дослідження та серологічної верифікації діагнозу профільними спеціалістами, оскільки своєчасне встановлення типу нозології сприяє виявленню імунопатологічних синдромів і дає змогу запобігти формуванню імунозалежних ускладнень завдяки адекватно призначеному, патогенетично обґрунтованому лікуванню.

 


Ключові слова


системні захворювання сполучної тканини; ураження легень і плеври; відеоторакоскопія; імунологічна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenk VM, Shuba NM, Gaiko GV, Korzh MO Nomenclature, classification, criteria of diagnosis and treatment program for rheumatic diseases. Kyiv: Health, 2004:214 (Ukrainian).

Kornev BP, Popova EN, Kogan EA. Pulmonary involvement in systemic diseases of the connective tissue. Doctor. 2000;9:22-25 (Russian).

Nasonov EL, Nasonova VA. Rheumatology, national leadership. M.: Geotar-Media, 2008:543 (Russian).

Chopyak VV and others. Systemic connective tissue diseases: work experience. Ukrainian Rheumatologic Journal. 2009;2 (36):15-21 (Ukrainian).

Chopyak VV Immunodiagnostic and immunotherapeutic approaches in rheumatologic practice. Clinical immunology Allergology Infectology. 2009;10 (29):28-34 (Ukrainian).

Bouros D, Pneumatikos I, Tzouvelekis A. Pleural involvement in systemic autoimmune disorders. Respiration. 2008;75:361-371.

Felson DT et al. American College of Rheumatology. European League Against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Arthritis Rheum. 2011;63:573-586.

Pego-Reigosa JM, Medeiros DA, Osenberg DA. Respiratory manifestations of systemic lupus erythematosus: old and new concepts. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2009;V0l. 23:460-480.

Shoenfeld Y, Cervera R, Haass M. EASI — The European Autoimmunity Standardization Initiative: a new initiative that can contribute to agreed diagnostic models of diagnosing autoimmune disorders throughout Europe. Annals of the New York Academy of Sciences. 2007;1109:138-144.

Watts RA, Lane SE, Bentham GI, Scott DG. Epidemiology of systemic vasculitis: a ten–year study in the United. ArthRheum. 2000;43:414-419.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020