DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-2-41

Хірургічне лікування тотальних та субтотальних контрактур шиї з використанням попередньо розтягнутих задніх шийно-грудних, шийно-плечових та білялопаткових клаптів

O. A. Zhernov, H. P. Kozynets, R. Ya. Trach, O. O. Huz

Анотація


Відновлення адекватного шкірного покриття, рухів та естетичних контурів шиї при ураженні передніх відділів грудної клітки, як основних донорських ділянок, є однією з важливих проблем реконструктивної хірургії.

Мета роботи — покращення результатів хірургічного лікування хворих з післяопіковими тотальними та субтотальними рубцевими деформаціями шиї шляхом використання попередньо розтягнутих задніх шийно‑грудних, шийно‑плечових клаптів на основі поверхневої артерії шиї та лопаткових клаптів на артерії, що огинає лопатку.

Матеріали і методи. Дослідження включало 12 пацієнтів віком від 6 до 48 років. Проведена реконструкція контрактур шиї з використанням попередньо розтягнутих задніх шийно‑грудних, шийно‑плечових клаптів на основі поверхневої артерії шиї та лопаткових клаптів на артерії, що огинає лопатку. Для збільшення розмірів клаптів включали ділянки тканин на основі прилеглих перфорантних судин.

Результати та обговорення. Показана доцільність та ефективність використання попередньо розтягнутих задніх шийно‑грудних, шийно‑плечових клаптів на основі поверхневої артерії шиї та лопаткових клаптів на артерії, що огинає лопатку при рубцевих тотальних та субтотальних деформаціях шиї з ураженням передньої поверхні грудної клітки. Добрий результат при повному приживленні клаптів відмічали у 13 (76,5 %) випадках. Не повне видалення рубців у 3 (17,6 %) хворих оцінили як задовільний результат. У 1 (5,9 %) хворої у післяопераційний період виник частковий крайовий некроз І типу клаптя і результат також оцінили як задовільний.

Висновки. Правильне передопераційне планування та ретельне виконання оперативного втручання забезпечують досягнення добрих результатів у 76,5 % та задовільних — у 23,5 % випадків у найближчий період та добрих результатів у всіх хворих — у віддалений період.

 


Ключові слова


тотальні та субтотальні рубцеві деформації шиї; розтягування тканин; задні шийно‑грудні клапті

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhernov OA, Povstianyi MIu. Unifikovana klasyfikatsiia kontraktur pislia termichnykh urazhen. Visnyk naukovykh doslidzhen (Ukrainian). 2003;4:34-37.

Zhernov ОА, Zhernov АО, Кіtri М, Staskevych SV. Application of Extended Combined Perforative Occipito-Cervical Flaps in reconstruction of Post-Burn Contracture of the Neck, Klinicheskaia Khirurgiia (Ukrainian). 2017;4:49-51. URL: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/87.

Zhernov AA, Trach RIa, Zhernov AnA. Rastyanutyy kozhno-fastsialnyy nadklyuchichnyy loskut s vklyucheniyem nadklyuchichnoy arterii pri khirurgicheskom lechenii ozhogovykh kontraktur shei (Russian). Khirurhiia Ukrainy (Ukrainian). 2015;2. C. 84-91.

Sposib ocinky` rezul`tativ operaty`vnogo likuvannya rubcevy`x deformacij ta kontraktur (Ukrainian): pat. 73769 UA. № u 201202734; zayavl. 06.03.2012; opubl. 10.10.2012, Byul. № 19.

Cordova A., D’Arpa S., Pirrello R. et al. Anatomic study on the transverse cervical vessels perforators in the lateral triangle of the neck and harvest of a new flap: the free supraclavicular transverse cervical artery perforator flap. Surgical and Radiologic Anatomy.2008;31 (2):93-100. doi:10.1007/s00276-008-0410-x.

Granzow J. W., Suliman A., Roostaeian J. et al. the supraclavicular artery island flap (SCAIF) for head and neck reconstruction. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2013;148 (6):933-940. doi:10.1177/0194599813484288

Haas F, Weiglein AH. Trapezius flap. Wei FC, Mardini S, eds Flaps and reconstructive surgery. Saunders, 2009:249-269.

Luca N, Santan, M. J., Festa BM et al. Transverse cervical artery perforator flap. Annals of Plastic Surgery. 2017;79(6):577-582. doi:10.1097/sap.0000000000001144

Rozen WM, Fox C M., Leong J, Morsi A. The «chimeric» trapezius muscle and fasciocutaneous flap (dorsal scapular artery perforator flap). Annals of Plastic Surgery. 2013;71(5):528-532. doi:10.1097/sap.0b013e31824e29a4

Song H, Chai J. Pre-expanded transverse cervical artery perforator flap. Clinics in Plastic Surgery. 2017;44(1):41-47. doi:10.1016/j.cps.2016.08.002

Sugrue CM, Rooney G, Sugrue RM. Trapezius flaps for reconstruction of head and neck defects following oncological resection — A systematic review. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2017;45 (12):2115-2119. doi:10.1016/j.jcms.2017.10.001

Wainwright DJ. Burn reconstruction: the problems, the techniques, and the applications. Clinics in Plastic Surgery. 2009;36(4):687-700. doi:10.1016/j.cps.2009.05.009

Yang HJ, Lee DH, Kim YW et al. The trapezius muscle flap: A viable alternative for posterior scalp and neck reconstruction. Archives of Plastic Surgery. 2016;43(6):529-535. doi:10.5999/aps.2016.43.6.529
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020