DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-2-30

Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах після операції ліхтенштейна

Ya. P. Feleshtynskyi, A. A. Shtaier, M. O. Yosypenko

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність хірургічного лікування рецидивних пахвинних гриж після операції Ліхтенштейна шляхом оптимізації трансабдомінальної преперитонеальної алопластики.

Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування з використанням трансабдомінальної преперитонеальної алопластики у клініці кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика у 2012 — 2018 рр. 65 пацієнтів з рецидивними пахвинними грижами після операції Ліхтенштейна. Вік пацієнтів становив від 19 до 74 років (середній вік — (51,6 ± 1,2) року). Всі пацієнти були чоловіками. Супутню патологію виявлено у 27 (41,5 %) пацієнтів. Рецидиви після операції Ліхтенштейна виникли через 3 міс у 18 (27,7 %) осіб, через 6 міс — у 38 (58,4 %), через 12 міс — у 9 (13,9 %). Відповідно до класифікації G. Campanelli (2006) пацієнти були розподілені на три групи: перша (R1) — 18 (27,7 %) пацієнтів, друга (R2) — 33 (50,7 %), третя (R3) — 14 (21,5 %). Залежно від методики трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пацієнтів розділили на дві групи. В першій (n = 32) виконували класичну методику трансабдомінальної преперитонеальної алопластики, у другій (n = 33) — удосконалену нами. Спосіб відрізнявся від класичного додатковою мобілізацією верхнього клаптя очеревини вверх на 3 — 4 см. У черевну порожнину вводили сітку, ширшу на 3 — 4 см (12 ´ 15 см). Сітку фіксували за стандартною методикою з додатковою клейовою фіксацією по нижньому краю.

Результати та обговорення. В групі І у ранній післяопераційний період у 3 (9,3 %) пацієнтів виникли сероми на боці операції, у 4 (12,1 %) — підшкірні гематоми. У віддалений післяопераційний період у 2 (6,2 %) пацієнтів мав місце хронічний пахвинний біль. Повторний рецидив діагностовано у 3 (9,3 %) осіб. У групі ІІ сероми виникли у 4 (12,1 %) випадках, підшкірні гематоми — у 4 (12,1 %). У віддалений період у 1 (3,1 %) пацієнта відзначено хронічний пахвинний біль. Повторних рецидивів не було.

Висновки. Використання вдосконаленої трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при лікуванні рецидивних пахвинних гриж після операції Ліхтенштейна за рахунок ширшого перекриття пахвинної ділянки сітчастим імплантатом має переваги над класичною трансабдомінальною преперитонеальною алопластикою, а саме значно знижує ймовірність повторних рецидивів пахвинної грижі (9,3 % — у групі І та відсутність рецидивів у групі ІІ).

 


Ключові слова


рецидивна пахвинна грижа; трансабдомінальна преперитонеальна алопластика; оптимізація алопластики рецидивних гриж

Повний текст:

PDF

Посилання


Patent na korysnu model № 129926 (UA) Sposib transabdominalnoi preperytonealnoi aloplastyky pry retsydyvnykh pakhvynnykh hryzhakh / Feleshtynskyi YaP, Shtaier AA. (Ukraina). Zaiavl. 27.03.2018. opubl. 26.11.2018. Biul. № 22.

Bisgaard T, Bay-Nielsen M, Kehlet H. Re-recurrence after operation for recurrent inguinal hernia. A nationwide 8-year follow-up study on the role of type of repair. Ann Surg. 2008;4:707-711. doi: 10.1097/SLA.0b013e31816b18e3.

Bökkerink WJ.V., Persoon AM, Akkersdijk WL et al. The TREPP as alternative technique for recurrent inguinal hernia after Lichtenstein’s repair. International Journal of Surgery. 2017;40 — P. 73-77. doi: 10.1016/j.ijsu.2017.02.022.

Campanelli G, Pettinari D, Nicolosi FM et al. Inguinal hernia recurrence: classification and approach. Hernia. 2006;10(2):159-161. doi: 10.1007/s10029-005-0053-3.

EHS guildelines on the treatmen to of inguinal hernia adult patients. Hernia. 2009;13(4):343-403. doi: 10.1007/s10029-017-1668-x.

Gopal SV, Warrier A. Recurrence after groin hernia repair-revisited. International Journal of Surgery. 2013;11 — P. 374-377. doi:10.1016/j.ijsu.2013.03.012.

Haapaniemi S, Nilsson E. Recurrence and pain three years after groin hernia repair. Validation of postal questionnaire and selective physical examination as follow-up method. Eur J Surg. 2002;168:22-28. doi: 10.1080/110241502317307535.

Itani K, Fitzgibbons R. Jr, Awad SS et al. Management of recurrent inguinal hernia. J Am Coll Surg. 2009;209:653-658. doi: 10.1016/j.jamcollsurg. 2009.07.015.

Kockerling F, Bittner R, Adolf D et al. Seroma following transabdominal preperitoneal patch plasty (TAPP): incidence, risk factors, and preventive measures. Surg Endosc. 2017;32(5):2222-2231. doi: 10.1007/s00464-017-5912-3.

Lee S, Jung H, Park B et al. Surgical aspects of recurrent inguinal hernia in adults. Am Surg. 2016;11:1063-1067.

Schumpelick V, Fitzgibbons RJ, eds. Recurrent hernia: prevention and treatment. Berlin: Springer-Verlag, 2007:3-10.

The Danish hernia database (DHDB). http://www. danishhealthdata.com.

Werner MU. Management of persistent postsurgical inguinal pain. Langenbecks. Arch Surg. 2014;5:559-569. doi: 10.1007/s00423-014-1211-1219.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020