DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-1-63

Ефективність місцевого використання препаратів транексамової кислоти під час виконання аугментаційної мамопластики

S. V. Sliesarenko, P. A. Badiul, N. Yu. Fursenko

Анотація


Хірургічні пацієнти часто наражаються на ризик кровотечі і крововтрати, що в низці випадків може потребувати навіть переливання препаратів крові. Крім того, кровотеча провокує розвиток гематом, які залишаються досить поширеним ускладненням в хірургії. Незважаючи на те, що фахівці застосовують контроль післяопераційного артеріального тиску, компресійний одяг і дренування, щоб запобігти розвитку таких ускладнень, гематоми зустрічаються при пластиці в 1 — 15 %.

Мета роботи — підвищити ефективність виконання операцій аугментаційної мамопластики за рахунок зниження періопераційної та післяопераційної крововтрати шляхом місцевого застосування препаратів транексамової кислоти.

Матеріали і методи. У період з 2015 до 2018 р. під спостереженням перебували 29 жінок, яким для відновлення форми молочних залоз була виконана операція аугментаційної мамопластики. Пацієнтів розділили на дві групи. У першій групі (n = 10) з гемостатичною метою в порожнину з імплантатом додатково вводили 10 мл транексамової кислоти, в другій групі (n = 19) транексамову кислоту місцево не застосовували.

Результати та обговорення. Всі пацієнти закінчили лікування в клініці відповідно до плану і були виписані на другу­третю добу після хірургічного втручання. При контролі за дренажною рідиною отримували геморагічний і серозно­геморагічний ексудат об’ємом від 25 до 90 мл/добу після втручання. Швидше об’єм ексудату зменшувався в першій групі.

Висновки. Місцеве застосування транексамової кислоти дає змогу зменшити об’єм крововтрати в післяопераційний період, скоротити терміни функціонування дренажних систем і, відповідно, знизити ризик ускладнень, пов’язаних з наявністю дренажів та контрапертур.

 

 


Ключові слова


пластика грудей; аугментація грудей; грудні імплантати; мамопластика; імплантати Mentor; ускладнення; гематоми; транексамова кислота; крововтрата операційна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borisov DB, Kirov MY. The use of tranexamic acid in major joint replacement. Novosti Khirurgii (Russian). 2013;21, 4:107-112.

Tyuryapin АА, Borisov DB, Fomkina IА et all. Comparison of local and system introduction Of tranexamic acid in endoprosthesis replacement Of the knee joint. Vestnik anesteziologii i reanimatologii (Russian). 2016;13,2:44-49.

Ausen K, Fossmark R, Spigset O, Pleym H. Randomized clinical trial of topical tranexamic acid after reduction mammoplasty. Br J Surg. 2015;102:1348-1353.

Benoni G, Fredin H. Fibrinolytic inhibition with tranexamic acid reduces blood loss and blood transfusion after knee arthroplasty: A prospective, randomised, double-blind study of 86 patients. J Bone Joint Surg Br. 1996;78:434-440.

Brown S, Yao A, Taub PJ. Antifibrinolytic agents in plastic surgery: Current practices and future directions. Plast Reconstr Surg. 2018;141(6):937e-949e.

Butz DR, Geldner PD. The use of tranexamic acid in rhytidectomy patients. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016;4:e716.

Cansancao AL, Conde-Green A, David JA et al. Use of tranexamic acid to reduce blood loss in liposuction. Plast Reconstr Surg. 2018;141(5):1132-1135.

Coffey A, Pittmam J, Halbrook H et al. The use of tranexamic acid to reduce postoperative bleeding following cardiac surgery: A double-blind randomized trial. Am Surg. 1995;61:566-568.

Goodnough LT, Brecher ME, Kanter MH, AuBuchon JP. Transfusion medicine: First of two parts. Blood transfusion. N Engl J Med. 1999;340:438-447.

Lindoff C, Rybo G, Astedt B. Treatment with tranexamic acid during pregnancy, and the risk of thrombo-embolic complications. Thromb Haemost. 1993;70:238-240.

Nguyen BN, Barta RJ, Stewart CE, Heinrich CA. Toradol following breast surgery: Is there an increased risk of hematoma?. Plast Reconstr Surg. 2018;141(6):814e–817e.

Ors S, Ozkose M. Late postoperative massive bleeding in septorhinoplasty: A prospective study. Plast Surg (Oakv). 2016;24:96-98.

Rohrich RJ, Cho Min-Jeong. The role of tranexamic acid in plastic surgery: Review and technical considerations. Plast Reconstr Surg. 2018;141(2):507-515.

Tang YM, Chapman TW, Brooks P. Use of tranexamic acid to reduce bleeding in burns surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65:684-686.

Tengborn L, Blombock M, Berntorp E. Tranexamic acid: An old drug still going strong and making a revival. Thromb Res. 2015;135:231-242.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019