DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-1-34

Вивчення складу колагену І та ІІІ типу в стравохідно-шлунковому переході у хворих з грижами стравохідного отвору діафрагми

V. V. Grubnyk, T. A. Savenko

Анотація


Мета роботи — вивчити склад колагену I і III типу в зразках діафрагмово­стравохідних зв’язок у пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми та без них.

Матеріали і методи. Досліджено склад колагену І та ІІІ типу в зразках діафрагмово­стравохідних зв’язок у 18 пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, прооперованих з приводу грижі стравохідного отвору діафрагми. Всім пацієнтам інтраопераційно виконано біопсію (основна група) діафрагмово­стравохідних зв’язок. Для порівняння зразки діафрагмово­стравохідних зв’язок були відібрані у 14 трупів (група порівняння). В основній групі було 8 (44,4 %) чоловіків і 10 (55,6 %) жінок, у групі порівняння — відповідно 6 (42,9 %) та 8 (57,1 %) (p > 0,05). Середній вік у групах становив відповідно (49,0 ± 15,4) і (49,3 ± 9,6) року (p > 0,05). Індекс маси тіла суттєво не відрізнявся в групах (p > 0,05). З дослідження вилучали пацієнтів із захворюваннями, пов’язаними із синтезом колагену, курців та осіб, котрі раніше перенесли операцію у ділянці шлунково­стравохідного переходу. Кількість І та ІІІ типу колагену визначали з використанням первинних моноклональних антитіл до відповідних білків. Для кількісної оцінки результатів імуногістохімічних реакцій у зрізах при 400­разовому збільшенні мікроскопа підраховували число клітин з імунопероксидазною міткою (позитивне забарвлення) у 10 полях зору, обраних випадковим чином (> 200 клітин). Підрахунок отриманих результатів проводили по формулі H­SCORE.

Результати та обговорення. Вміст колагену І та ІІІ типу в діафрагмово­стравохідних зв’язках у хворих з грижами стравохідного отвору діафрагми був відповідно на 49,1 та 29,3 % нижчий, ніж у групі порівняння (p < 0,01).

Висновки. У хворих з великими і гігантськими грижами має місце дефект синтезу сполучної тканини. Якісний склад колагену діафрагмово­стравохідних зв’язок може бути етіологічним чинником виникнення гриж стравохідного отвору діафрагми. Це слід ураховувати при виборі методики лапароскопічної крурорафії.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; грижі стравохідного отвору діафрагми; колаген; діафрагмово-стравохідна зв’язка

Повний текст:

PDF

Посилання


Grubnik VV, Malinovskiy AV. Kriticheskie aspektyi laparoskopicheskoy hirurgii gastroezofagealnoy reflyuksnoy bolezni i gryizh pischevodnogo pischevodnogo otverstiya diafragmyi. Odessa: VMV-tipografiya (Russian). 2015:106.

Asling B, Jirholt J, Hammond P et al. Collagen type III alpha I is a gastro-oesophageal reflux disease susceptibility gene and a male risk factor for hiatus hernia. Gut. 2009;58:1063-1069. https://doi.org/10.1136/gut.2008.167353.

Brown SR, Melman L, Jenkins E et al. Collagen type I:III ratio of the gastroesophageal junction in patients with paraesophageal hernias. Surg Endosc. 2011;25:1390-1394. https://doi.org/10.1007/s00464-010-1373-7.

Curci JA, Melman LM, Thompson RW et al. Elastic fiber depletion in the supporting ligaments of the gastroesophageal junction: a structural basis for the development of hiatal hernia. J Am Coll Surg. 2008;207(2):191-196. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2008.02.036.

De Paepe ME, Mao Q, Huang C et al. Postmortem/RNA and protein stability in perinatal human lungs. Diagn Mol Pathol. 2002;11:170-176.

El Sherif A, Yano F, Mittal S, Filipi CJ. Collagen metabolism and recurrent hiatal hernia: cause and effect? Hernia. 2006;10:511-520. https://doi.org/10.1007/s10029-006-0152-9.

Fuchs KH, Babic B et al. EAES recommendations for the management of gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc. 2014;28:1753-1773. https://doi.org/10.1007/s00464-014-3431-z.

Granderath FA, Schweiger UM, Pointner R. Laparoscopic antireflux surgery: Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area. Surg Endosc. 2007;21:542-548. doi: 10.1007/s00464-006-9041-7.

Grubnik VV, Malynovskyy AV. Laparoscopic repair of hiatal hernias: new classification supported by long-term results. Surg Endosc. 2013;27:4337-4346. https://doi.org/10.1007/s00464-013-3069-2.

Ilyashenko VV, Grubnyk VV, Grubnik VV. Laparoscopic management of large hiatal hernia: mesh method with the use of ProGrip mesh versus standard crural repair. Surg Endosc. 2018;32:3592. https://doi.org/10.1007/s00464-018-6087-2.

Maleszewski J, Lu J, Fox-Talbot K, Halushka MK. Robust immunohistochemical staining of several classes of proteins in tissues subjected to autolysis. J Histochem Cytochem. 2007;55:597-606. https://doi.org/10.1369/jhc.6A7152.2007.

Pelstring RJ, Allred DC, Esther RJ et al. Differential antigen preservation during tissue autolysis. Hum Pathol. 1991;22:237-241.

Stefanidis D, Hope WW et al. The SAGES, Committee Guidelines (2010) Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc. 2010;24:2647-2669. https://doi.org/10.1007/s00464-010-1267-8.

Von Diemen V, Trindade EN, Trindade, M. R.M. Hiatal hernia and gastroesophageal reflux: Study of collagen in the phrenoesophageal ligament. Surg Endosc. 2016;30:5091. https://doi.org/10.1007/s00464-016-4858-1.

Weber C, Davis CS, Shankaran V, Fisichella PM. Hiatal hernias: a review of the pathophysiologic theories and implication for research. Surg Endosc. 2011;25:3149-3153. https://doi.org/10.1007/s00464-011-1725-y.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020