DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018248

Підвищення ефективності лапароскопічної пластики великих гриж стравохідного отвору діафрагми шляхом використання сіток ProGrip, які самофіксуються

V. V. Grubnik, V. V. Ilyashenko, Vikt. V.  Grubnik

Анотація


Мета роботи — вивчити можливості використання сіток ProGrip, які самофіксуються, для лапароскопічної пластики великих гриж стравохідного отвору діафрагми (ГСОД).

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів операції у 122 (58 чоловіків та 84 жінки) хворих з великими ГСОД. Вік хворих — від 39 до 82 років, середній вік — (64,8 ± 11,2) року. Ознаки ожиріння (індекс маси тіла > 35 кг/м2) мали 48 (39,3 %) пацієнтів. Віддалені результати вивчали через 6, 12 і 24 міс після операції. Всім хворим через 6 та 12 міс проводили добову pH‑метрію стравоходу з обчисленням індексу DeMeester.

Результати та обговорення. Сітки ProGrip швидко проростали власними тканинами і надійно зміцнювали виконану крурорафію. При вивченні віддалених результатів через 6, 12 і 24 міс після операції лише в 1 (0,8 %) випадку виявлено рецидив у групі хворих, у яких крурорафію зміцнювали сіткою ProGrip. Функціональні результати операції у більшості пацієнтів були задовільними. Індекс якості життя до операції становив у середньому 35, після операції — 9 (p < 0,05). Добова pH‑метрія виявила зниження величини індексу DeMeester із 78,0 ± 15,0 до операції до 13,6 ± 4,0 після операції (p < 0,01). Порівняння результатів операцій з використанням сітки ProGrip з результатами 128 операцій, виконаних із застосуванням звичайних поліпропіленових сіток, показало перевагу використання сіток ProGrip.

Висновки. Перший досвід використання сіток ProGrip для зміцнення крурорафії засвідчив безпечність і високу ефективність нової методики. Використання сітки ProGrip дає змогу в 1,5 разу зменшити тривалість операції та в 5 раз знизити частоту рецидивів після лапароскопічної фундоплікації.


Ключові слова


грижі стравохідного отвору діафрагми; алопластика; сітки; які самофіксуються

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Грубник ВВ, Малиновский АВ. Критические аспекты лапароскопической хирургии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Одесса: ВМВ-типография, 2015:106 (Russian).

Andujar JJ, Papasavas PK, Birdas T et al. Laparoscopic repair of large paraesophageal hernia is associated with a low incidence of recurrence and reoperation. Surgical Endoscopy– 2004;18(3):444-448.

Edwards C. Self-fixating mesh os safe and feasible for laparoscopic inguinal hernia repair: Surgical Endoscopyand Other Interventional Techniques. Conference: San Antonio (30.03.2011-02.04.2011) /Scientific Session of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. SanAntonio, 2011:324.

Frantzides CT, Carlson MA, Loizides S et al. Hiatal hernia repair with mesh: a survey of SAGES members. Surgical Endoscopy. 2010;24(5):1017-1024.

Frantzides СT, Madan AK, Carlson MA, Stavropoulos GP. Aprospective, randomized trial of laparoscopic polytetrafluoroethylene (PTFE) patch repair vs simple cruroplasty for large hiatal hernia. Archives of Surgery. 2002;137(6):649-652.

Furnee EJ.B., Draaisma WA, Broeders AM.J., Hein GG. Surgical reintervention after failed antireflux surgery: A systematic review of the literature. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2009;13(8):1539-1549.

Furnee E, Hazebroek E. Mesh in laparoscopic large hiatal hernia repair: a systematic review of the literature. Surgical Endoscopy. 2013;27(11):3998-4008.

Granderath FA, Schweiger UM, Kamolz T et al. Laparoscopic Nissen fundoplication with prosthetic hiatal closure reduces postoperative intrathoracic wrap herniation: preliminary results of a prospective randomized functional and clinical study. Archives of Surgery –2005;140(1):40-48.

Grubnik VV, Malynovskyy AV. Laparoscopic repair of hiatal hernias: new classification supported by long-term results. Surgical Endoscopy. 2013;27(11):4337-4346.

Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Surgical Endoscopy. 2010;24(11):2647-2669.

Stadlhuber RJ, El-Sherif A, Mittal SK, Fitzgibbons RJ. Jr. Mesh complications after prosthetic reinforcement of hiatal closure: a 28-case series. Surgical Endoscopy. 2009;23(6):1219-1226.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020