DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018244

Обґрунтування профілактики троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії

Ya. P. Feleshtynskyi, V. А.  Dadayan

Анотація


Мета роботи — розробити способи профілактики троакарних гриж параумбілікальної ділянки при лапароскопічній холецистектомії на підставі вивчення морфологічного стану апоневрозу та м’язів параумбілікальної ділянки.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 56 пацієнтів віком від 30 до 75 років (середній вік — (56,2 ± 1,5) року) з гострим калькульозним холециститом після лапароскопічної холецистектомії. В усіх пацієнтів спостерігався діастаз прямих м’язів живота на ширину 2 — 3 см. Залежно від методики зашивання троакарної рани хворі були розділені на дві групи: перша група — 29 пацієнтів, котрим зашивали троакарну рану без усунення діастазу прямих м’язів, друга група — 27 пацієнтів, яким виконали розроблену нами операцію. Проведено морфологічне дослідження м’язово‑апоневротичних тканин параумбілікальної ділянки у 80 пацієнтів віком від 30 до 75 років (середній вік — (57,2 ± 1,2) року). Хворих розподілили на три групи: група І — 30 хворих, яким дослідження виконували під час лапароскопічної холецистектомії, група ІІ — 30 хворих з троакарними грижами параумбілікальної ділянки після лапароскопічної холецистектомії, група ІІІ (порівняння) — 20 хворих, яким проведено верхньо‑серединну лапаротомію.

Результати та обговорення. Через 48 міс грижі виявлено у 7 (24,1 %) пацієнтів першої групи, тоді як у другій групі жодного випадку троакарних гриж не зафіксовано. За результатами морфологічного дослідження у 21 (70 %) пацієнта групи І з діастазом прямих м’язів живота параумбілікальної ділянки 2 — 3 см і в пацієнтів групи ІІІ установлено помірно виражену атрофію м’язів та апоневрозу, тоді як у пацієнтів групи ІІ з троакарними грижами живота — виражену атрофію м’язів та апоневрозу, збільшення площі сполучної тканини, нерівномірний розподіл колагенових волокон, ділянки лізису колагенових волокон, вогнища ліпоматозу.

Висновки. Наявність діастазу прямих м’язів параумбілікальної ділянки живота та застосування троакарів при проведенні лапароскопічної холецистектомії є потенційними чинниками, які провокують виникнення троакарних гриж у пізній післяопераційний період. Одним із ефективних методів профілактики виникнення троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії є усунення діастазу прямих м’язів живота з фіксацією преперитонеально розміщеного сітчастого імплантату.


Ключові слова


діастаз прямих м’язів живота; атрофія апоневрозу та прямих м’язів живота; троакарні грижі; лапароскопічна холецистектомія; профілактика троакарних гриж

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. № 110588 Україна, МПК (2006.01) А61В 5/0416. Спосіб профілактики троакарної параумбілікальної грижі / Я. П. Фелештинський, В. А. Дадаян. Опубл. 10.10.2016.

Фелештинський ЯП. Післяопераційні грижі живота: Монографія. К.: Бізнес-Логіка, 2012:200.

Ahmad SA, Schuricht AL, Azurin DJ et al. Complications of laparoscopic cholecystectomy: the experience of a university-affiliated teaching hospital. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 1997;7:29-35.

Azurin DJ, Go LS, Arroyo LR, Kirkland ML. Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy and the significance of an incidental preexisting umbilical hernia. Am Surg. 1995;61:718-720.

Krpata DM, Blatnik J.A, Novitsky Y.W, Rosen MJ. Posterior and open anterior components separations: a comparative analysis. Am J Surg. 2012;203:318-322.

Lee JH, Kim W. Strangulated small bowel hernia through the port site: A case report. World J Gastroenterol. 2008;14 (44):6881-6883.

Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Risk factors for wound complications in midline abdominal incisions related to the size of stitches. Hernia. 2011;15:261-266.

Munro MG. Laparoscopic access: complications, technologies and techniques. Curr Opin Obstet Gynecol. 2002;14(4):365-374.

Plaus WJ. Laparoscopic trocar site hernias. J Laparoendosc Surg. 1993;3(6):567-570.

Raftopoulos I, Courcoulas AP. Outcome of laparoscopic ventral hernia repair in morbidly obese patients with a body mass index exceeding 35 kg/m2. Surg Endosc. 2007;21:2293-2297.

Sanders DL, Kingsnorth AN. From ancient to contemporary times: a concise history of incisional hernia repair. Hernia. 2012;16:1-7.

Sanz-Lopez R, Martinez-Ramos C, Nunez-Pena JR et al. Incisional hernias after laparoscopic vs. open cholecystectomy. Surg Endosc. 1999;13:922-924.

Shafer DM, Khajanchee Y, Wong J, Swanström LL. Comparison of five different abdominal access trocar systems: analysis of insertion force, removal force, and defect size. Surg Innov. 2006;13(3):183-189.

Uslu HY, Erkek AB, Cakmak A et al. Trocar site hernia after laparoscopic cholecystectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007;17(5):600-603.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019