DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018232

Хірургічне лікування гінекомастії та псевдогінекомастії

S. P. Galych, O. Yu. Dabizha, D. V. Borovyk

Анотація


Мета роботи — проаналізувати результати хірургічного лікування пацієнтів з гінекомастією та псевдогінекомастією різного ступеня.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 62 пацієнти, з них 29 з гінекомастією, 22 з псевдогінекомастією після значної втрати маси тіла і 11 з жировою гіпертрофією грудей. Усім пацієнтам проводили клінічне дослідження (визначали величину грудної залози і ступінь її птозу, надлишковий об’єм шкірно‑жирових складок, а також параметри сосково‑ареолярного комплексу (САК) та відстань, на яку необхідно було його перемістити). Обов’язково виконували ультразвукове дослідження грудної клітки і магнітно‑резонансну томографію для заперечення новоутворень та визначення співвідношення жирової і стромально‑залозистої тканини. Відповідно до результатів клінічних досліджень пацієнтів розподілили на чотири групи. До 1‑ї групи потрапили 15 пацієнтів з істинною гінекомастією I — II ступеня, до 2‑ї — 11 пацієнтів з жировою гіпертрофією грудей і незначним надлишком шкірних покривів, до 3‑ї — 14 пацієнтів з гінекомастією III — IV ступеня, збільшенням об’єму залозистої і жирової тканини, птозом грудей і надлишком шкіри, до 4‑ї — 22 пацієнти після значної втрати маси тіла II — III ступеня. У 1‑й групі виконували пряме висічення стромально‑залозистої тканини з використанням періареолярного розрізу зі щадною ліпосакцією, у 2‑й групі — тумесцентну ліпосакцію без висічення надлишкових тканин, у 3‑й групі — спочатку розширену ліпофіброаспірацію, а потім еліпсоподібну резекцію надлишкових тканин. Усі операції виконували одномоментно. У 5 випадках при вираженому птозі і надлишку тканини грудей використовували методику з формуванням верхньої «ніжки», яка живила САК, і видаленням надлишкових тканин. Пацієнтам 4‑ї групи проводили резекцію надлишкових тканин з переміщенням САК на живильній «ніжці» або з його вільною пересадкою. Після маркування виконували ліпофіброаспірацію. У 6 пацієнтів з вираженими шкірно‑жировими складками на бічній поверхні грудної клітки використали операцію в нашій модифікації. Це дало змогу поліпшити контур грудної клітки і знизити ризик тривалої лімфореї, характерної для цієї зони. У 3 пацієнтів з псевдогінекомастією ІІІ ступеня після розширеної резекції надлишкових тканин виконали вільну пересадку САК. Коригувальні операції проводили через 6 — 9 міс після первинного хірургічного втручання.

Результати та обговорення. Прооперованих пацієнтів спостерігали в терміни від 6 міс до 12 років. Контрольні огляди проводили через 3, 6, 9 і 12 міс після хірургічного лікування. Найближчі та віддалені результати оцінювали в кожній групі. Віддалені післяопераційні результати оцінювали з урахуванням основних критеріїв: форма грудей і САК, кількість та якість післяопераційних рубців, наявність або відсутність рецидиву. Добрі та задовільні результати отримано у 14 з 15 пацієнтів 1‑ї групи, 9 з 11 пацієнтів 2‑ї групи, 10 з 14 пацієнтів 3‑ї групи і 15 з 22 пацієнтів 4‑ї групи. Для поліпшення естетичного результату виконали коригувальні операції у 17 пацієнтів 3‑ї та 4‑ї груп.

Висновки. Різноманіття варіантів гінекомастії та псевдогінекомастії, особливо внаслідок значної втрати маси тіла, потребує від хірурга володіння всіма прийомами естетичної мамопластики. Лише диференційований підхід до вибору оптимального методу хірургічного втручання дає змогу досягти доброго результату операції, усунути психоемоційні комплекси і повернути пацієнта до повноцінного соціального життя.

 


Ключові слова


гінекомастія; ліпосакція; резекція; псевдогінекомастія; маскулінізація грудної клітки; значна втрата маси тіла

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bracaglia R, Fortunato R, Gentileschi S et al. Our experience with the so-called pull-through technique combined with liposuction for management of gynecomastia. Ann Plast Surg. 2004;53:22-26.

Cardenas-Camarena L, Dorado C, Guerrero MT, Nava R. Surgical masculinization of the breast: clinical classification and surgical procedures. Aesthetic Plast Surg. 2017;41:507-516.

Fischer S, Hirsch T, Hirche C et al. Surgical treatment of primary gynecomastia in children and adolescents. Pediatric Surg Int. 2014;30:641-647.

Fricke A, Lehner G, Stark G, Penna V. Long-term follow-up of recurrence and patient satisfaction after surgical treatment of gynecomastia. Aesthetic Plast Surg. 2017;41:491-498.

Ghieta A. Gynecomastia: The horizontal ellipse method for its correction. Aesthetic Plast Surg. 2008;32(5):795-801.

Gusenoff J, Coon D, Rubin J. Pseudogynecomastia after massive weight loss: detectability of technique, patient satisfaction, and classification. Plast Reconstr Surg. 2008;122:1301-1311.

Ha R, Rohrich R, Kenkel J. Treatment of gynecomastia. The art of Aethetic Surgery / Ed by F Nahai. St. Louis, Missouri: Quality Medical Publishihg, 2005;3:2075-2104.

Hurwitz D. Enhancing masculine features after massive weight loss. Aesthetic Plast Surg. 2016;40:245-255.

Kinsella C, Landfair A, Rottgers S. The psychological burden of idiopathic adolescent gynecomastia. Plast Reconstr Surg. 2012;129:1-7.

Klinger ME.., Bandi V, Vinci V et al. Innovations in the treatment of male chest deformity after weight loss: the authors’ technique. Aesthetic Plast Surg. 2011;35:856-858.

Lemaine V, Cayci C, Simmons PS, Petty P. Gynecomastia in adolescent males. Semin Plast Surg. 2013;27:56-61.

Ma N, Geffner M. Gynecomastia in prepubertal and pubertal men. Curr Opin Pediatr. 2008;20:465-470.

Morselli P. «Pull-through»: a new technique for breast reduction in gynecomastia. Plast Reconstr Surg. 1996;97:450-454.

Ordaz D, Thompson J. Gynecomastia and psychological functioning: A review of the literature. Body Image. 2015;15:141-148.

Ting A, Chow L, Leung Y. Comparison of tamoxifen with danazol in the management of idiopathic gynecomastia. Am Surg. 2000;66:38-40.

Voigt M, Walgenbach KJ, Andree C et al. Minimally invasive surgical therapy of gynecomastia: liposuction and exeresis technique. Chirurg. 2001;Bd. 72. S. 1190-1195.
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021