DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018227

Варіабельність об’ємної асиметрії молочних залоз у молодих жінок, які не страждають на ожиріння

V. G. Mishalov, M. I. Sliusariev, I. Yu. Slyusaryev, L. Yu. Markulan

Анотація


Мета роботи  — дослідити варіабельність об’ємної асиметрії (ОА) молочних залоз (МЗ) та визначити її популяційну норму в жінок дітородного віку, котрі не страждають на ожиріння.

Матеріали і методи. У дослідження було залучено 200 жінок, які проходили плановий огляд МЗ у Полтавському онкологічному диспансері в період з 2015 до 2016 р. Середній вік жінок — (28,4 ± 0,3) року (від 18 до 35 років), середній індекс маси тіла — (23,6 ± 0,1) кг/м2 (від 19,0 до 29,7 кг/м2). Лактація в анамнезі була у 133 (66,5 %) жінок. Об’єм МЗ визначали авторським методом. Об’єм правої і лівої МЗ вимірювали почергово тричі та визначали середній об’єм кожної МЗ. ОА МЗ оцінювали за відносною ОА МЗ (на скільки відсотків об’єм однієї залози був більшим щодо об’єму другої залози).

Результати та обговорення. ОА МЗ виявлено у 99,0 % випадків. Абсолютна різниця між об’ємами залоз становила в середньому (39,1 ± 1,6) мл (від 0 до 108 мл) та сильно корелювала із масою МЗ (r = 0,807). За результатами регресійного аналізу абсолютна асиметрія МЗ залежала від їх об’єму (R2 = 0,661). Середнє значення відносної ОА МЗ не залежало від середньої маси МЗ (R2 = 0,024) і становило (13,3 ± 0,4) % (від 0 до 30,0 %), стандартне відхилення (SD) — 6,1. Згідно із законом нормального розподілу ймовірностей випадкової величини Гауса 68 % очікуваних значень відносної ОА МЗ потрапляють у межі одного SD від середнього значення (тобто можна очікувати, що у 68 % жінок відносна ОА МЗ становитиме від 7,2 до 19,3 %). У 95 % жінок очікувані значення відносної ОА МЗ будуть у межах двох SD (від 1,1 до 25,4 %). У 5 % жінок, тобто з ймовірністю менше 0,05, значення відносної ОА МЗ перевищуватимуть 25,4 %. Отже, значення відносної ОА МЗ понад 25,4 % є відхиленням від норми варіювання показника, а інтервал від 19,3 до 25,4 % можна розглядати як верхню межу норми.

Висновки. У жінок віком від 18 до 35 років, які не страждають на ожиріння, ОА МЗ спостерігається у 99,0 % випадків. Абсолютна різниця між об’ємами правої і лівої залози становить у середньому (39,1 ± 1,6) мл та залежить від середнього об’єму МЗ.

 


Ключові слова


молочна залоза; об’ємна асиметрія; норма; варіабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Yegorov VA, Lekhner AV, Savel’yev Ye.I. Predoperatsionnoye planirovaniye pri korrektsii asimmetrii molochnykh zhelez. Voprosy rekonstruktivnoy i plasticheskoy khirurgii. 2015;3:25-31 (Russian).

Mіshalov VG. Inframammarnaya skladka: granitsy esteticheskoy normy i stepeni kaudal’nogo smeshcheniya / V.G. Mishalov, L.YU. Markulan, I.YU. Slyusarev, V.V. Khrapach, I.A. Nazarenko (Russian). Khirurgiya Ukrainy (Ukrainian). 2011;1 (37):5-11.

Pinchuk VD. Osobennosti i khirurgicheskaya korrektsiya vtorichnogo ptoza posle uvelichivayushchey mammoplastiki (Russian). Khirurgiya Ukrainy (Ukrainian). 2010;2 (34):44-50.

Hueston JT. Surgical сorrection of breast asymmetry. AustNZJSurg. 1968;38(4):112-116.

Spector JA, Kleinerman R, Culliforg AT et al. The vertical reduction mammaplasty: A prospective analysis of patient outcomes. Plast Reconstr Surg. 2016;117(2):374-381.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019