DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018180

Секвестрація легень у дітей. постнатальний перебіг, діагностика та хірургічне лікування

D. Yu. Krivchenya, Ye. O. Rudenko

Анотація


Мета роботи — оптимізувати діагностику та лікування легеневої секвестрації у дітей на підставі вивчення клінічних і діагностичних даних та результатів лікування.

Матеріали і методи. У дослідження залучено 14 пацієнтів віком від 8 днів до 17 років, з них 3 новонароджених, 4 — віком від 1 до 12 міс, 3 — віком від 1 до 3 років, 2 — віком 7 — 8 років, 2 — віком 15 — 17 років. Хлопчиків було 8 (57,1 %), дівчаток — 6 (42,9 %). Постнатальний діагноз ґрунтувався на даних контрастної комп’ютерної томографії та ангіографії. В усіх випадках застосовували хірургічне лікування. У 5 пацієнтів діагноз легеневої секвестрації установлено інтраопераційно під час втручань з приводу пухлини середостіння, вродженої діафрагмальної грижі та полікістозу легені.

Результати та обговорення. Інтралобарну секвестрацію діагностовано у 10 (71,4 %) пацієнтів, екстралобарну — у 4 (28,6 %), (р = 0,099), лівобічну локалізацію — у 9 (64,3 %), правобічну — у 5 (35,7 %). Асоційовані вади розвитку мали 7 (50,0 %) пацієнтів: полікістоз (n = 3) або гіпоплазію (n = 2) легені, діафрагмальну грижу (n = 2), дефект перикарда (n = 1), торакальну дистопію нирки (n = 1), синдром Ваарденбурга (n = 1). У 12 (85,7 %) пацієнтів спостерігали симптоматичний перебіг: дихальні та гемодинамічні розлади, ознаки запалення, гемофтиз. Лобектомію (n = 4), сегментарну резекцію легені (n = 4) та пересічення аберантних судин (n = 2) застосовували в разі інтралобарної секвестрації залежно від поширення ураження, секвестректомію (n = 4) — у разі екстралобарної. У 2 випадках при асоційованій діафрагмальній грижі виконано симультанну пластику діафрагми, зокрема з використанням невільного клаптя перикарда (n = 1). Післяопераційних ускладнень та летальних випадків не було. Пацієнтів обстежено у віддалений період (від 4 до 22 років після операції). В усіх випадках відзначено позитивний результат.

Висновки. Легенева секвестрація після встановлення діагнозу підлягає обов’язковій хірургічній корекції, ефективність якої становить 100 %. Корекція інтралобарної секвестрації полягає у лобектомії або сегментарній резекції легені, в разі екстралобарної показана секвестректомія. Асоційована вроджена діафрагмальна грижа може бути ефективно скоригована шляхом пластики діафрагми, зокрема з використанням автоперикарда.

 


Ключові слова


вроджені вади легень; легенева секвестрація; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Patent 113225 Ukraine, IPC А 61 В 17/00. Method of diaphragmoplasty using bound pericardial patch in children DU Krivchenya, EO Rudenko, VP Prytula, IM Benzar, II Shulzhik, AV Goncharenko; owner Bogomolets National Medical University; No u 201605548; application 23.05.2016; publication 25.01.2017, Bulletin 2 (Ukrainian).

Adzick NS, Harrison MR, Crombleholme TM et al. Fetal lung lesions: management and outcome. Am J Obstet Gynecol. 1998;179:884-889.

Albanese CT, Sydorak RM, Tsao K et al. Thoracoscopic lobectomy for prenatally diagnosed lung lesions. J Pediatr Surg. 2003;38(4):553-555.

Bratu I, Flageole H, Chen MF et al. The multiple facets of pulmonary sequestration. J Pediatr Surg. 2001;36(5):784-790.

Brown SC, Dch F, Laat MD et al. Treatment strategies for pulmonary sequestration in childhood: resection, embolization, observation?. Acta Cardiologica. 2012;67(6):629-634.

Buntain WL, Woolley MM, Mahom GH et al. Pulmonary sequestration in children: a twenty-five year experience. Surgery. 1977;81:413-420.

Chowdhury M, Samuel M, Ramsay A et al. Spontaneous postnatal involution of intraabdominal pulmonary sequestration. J Pediatr Surg. 2004;39(8):1273-1275.

Clements BS, Warner JO. Pulmonary sequestration and related congenital bronchopulmonary-vascular malformations: nomenclature and classification based on anatomical and embryological considerations. Thorax. 1987;42(6):401-408.

Conran RM, Stocker JT. Extralobar sequestration with frequently associated congenital cystic adenomatoid malformation, type 2: report of 50 cases. Pediatric and Developmental Pathology. 1999;2(5):454-463.

Corbett HJ, Humphrey GM. Pulmonary sequestration. Paediatric Respiratory Reviews. 2004;5(1):59-68.

Crushell E, Said A, Al-Hassann A et al. Occlusion of an aberrant artery to a pulmonary sequestration using a duct occlude. J Interv Cardiol. 2002;15:415-416.

Curros F, Chigot V, Emond S et al. Role of embolisation in the treatment of bronchopulmonary sequestration. Pediatric Radiology. 2000;30(11):769-773.

Durell J, Thakkar H, Gould S et al. Pathology of asymptomatic, prenatally diagnosed cystic lung malformations. J Pediatr Surg. 2016;51:231-235.

Felker RE, Tonkin IL.D. Imaging in pulmonary sequestration. Am J Roentgenol. 1990;154(2):241-249.

Genç O, Gürkök S, Dakak M et al. Pulmonary sequestration and surgical treatment. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. 2006;14(1):3-6.

Glüer S, Scharf A, Ure B. Thoracoscopic resection of extralobar sequestration in a neonate. J Pediatr Surg. 2002;37(11):1629-1631.

Halkic N, Cuenoud PF, Corthesy ME et al. Pulmonary sequestration: a review of 26 cases. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 1998;14(2):127-133.

Huang CC, Ko SF, Chung MY et al. Infradiaphragmatic pulmonary sequestration combined with cystic adenomatoid malformation: unusual postnatal computed tomographic features. Abdominal imaging. 2004;29(4):439-442.

Imakiire T, Obuchi T, Hamanaka W. Surgical treatment for pulmonary sequestration. Nippon Kokyuki Geka Gakkai Zasshi. 2011;25(6):595-599.

Ito F, Asaoka M, Nagai N et al. Upper thoracic extralobar pulmonary sequestration with anomalous blood supply from the subclavian artery. J Pediatr Surg. 2003;38(4):626-628.

Kestenholz PB, Schneiter D, Hillinger S et al. Thoracoscopic treatment of pulmonary sequestration. Eur J Cardio Thorac Surg. 2006;29(5):815-818.

Lababidi Z, Dyke Ii PC. Angiographic demonstration of spontaneous occlusion of systemic arterial supply in pulmonary sequestration. Pediatr Cardiol. 2003;24(4):406-408.

Laberge JM, Puligandla P. Congenital malformations of the lungs and airways. Pediatric Respiratory Medicine / Ed by L I Landau. Philadelphia: Mosby, 2008:907-942.

Laberge JM, Puligandla P, Flageole H. Asymptomatic congenital lung malformations. Seminars in Pediatric Surgery. 2005;14(1):16-33.

Langston C. New concepts in the pathology of congenital lung malformations. Seminars in Pediatric Surgery. 2003;Vol 12(1):17-37.

Lo HP, Oldham KT. Congenital malformations of the lung. Newborn Surgery / Ed by P Puri. London: Arnold, 2003:295-307.

Park ST, Yoon CH, Sung KB et al. Pulmonary sequestration in a newborn infant: treatment with arterial embolization. J Vasc Interv Radiol. 1998;9:648-650.

Sade RM, Clouse M, Ellis FH. The spectrum of pulmonary sequestration. Ann Thorac Surg. 1974;18(6):644-658.

Stocker JT. Sequestrations of the lung. Semin Diagn Pathol. 1986;3:106-121.

Tashtoush B, Memarpour R, Gonzalez J et al. Pulmonary sequestration: a 29 patient case series and review. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015;9, N 12. P. AC05-AC08.

Tokel K, Boyvat F, Varan B. Coil embolization of pulmonary sequestration in two infants: a safe alternative to surgery. AJR Am J Roentgenol. 2000;175:993-995.

Yong W, Fan L. Pulmonary sequestration: a retrospective analysis of 2625 cases in China. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;40, N 1. P. e39-e42.

Yucel O, Gurkok S, Gozubuyuk A et al. Diagnosis and surgical treatment of pulmonary sequestration. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 2008;56(03):154-157.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020