DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018170

Ротація ендопротезів молочних залоз через рік після первинної аугментаційної мамопластики

V. G. Mishalov, V. V. Khrapach, L. Yu. Markulan, O. V. Khrapach, O. I. Zakhartseva

Анотація


Мета роботи — визначити частоту і ступінь ротації протезів молочних залоз протягом року після первинної аугментаційної мамопластики.

Матеріали і методи. З лютого 2013 до грудня 2015 р. було відібрано 94 пацієнток з гіпомастією. Середній вік жінок становив (29,1 ± 0,5) року (від 19 до 40 років). Усіх пацієнток було прооперовано на різних базах кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Усі імплантати (94 пари (188) протезів Natrelle стиль 410 (Allergan PLC, Дублін, Ірландія) з гладенькою текстурою з високим та середнім профілем) установлено субмускулярно із субмамарного доступу. Об’єм протезів визначали за допомогою стандартних вимірювань з урахуванням побажання пацієнтки. Більшості пацієнток (84 (89,4 %)) установлювали протези об’ємом 325, 335 та 375 мл.

Результати та обговорення. Встановлено велику (82,4 %) частоту ротації протезів. Можливо, це пов’язано з урахуванням ротації протезів молочних залоз на 30 — 60°, яка не має значущих клінічних виявів і виникає у 69,1 % жінок, тобто у 90,9 % випадків усіх варіантів ротації. В однієї і тієї самої жінки ротація протезів молочних залоз може відбуватися у різних напрямках, а співвідношення кутів ротації може бути різним.

Висновки. Через рік після аугментаційної мамопластики анатомічними протезами виникає ротація 82,4 % протезів, зокрема одностороння ротація — у 39 (42,9 %), двостороння — у 52 (57,3 %) пацієнток (р = 0,171). Частота ротації протезів правої і лівої молочних залоз статистично значуще не відрізнялася — 48,3 та 51,7 % відповідно (р = 0,738). Кут ротації протезів — від 30 до 180°, найчастіше — 30 та 60° (відповідно 89 (62,2 %) та 41 (28,7 %) випадків). Не виявлено статистично значущих відмінностей щодо ступеня ротації правого і лівого протезів молочних залоз (р = 0,720). Однакову за ступенем ротацію протезів обох молочних залоз відзначено у 43 (45,7 %) жінок, різну за ступенем — у 47 (50,0 %). Латеральна ротація протеза молочної залози виникала частіше за медіальну — 84 (58,7 %) проти 59 (41,3 %) випадків (р = 0,045).

 


Ключові слова


аугментаційна мамопластика; ротація протезів молочної залози

Повний текст:

PDF

Посилання


Fisher J, Handel N. Problems in breast surgery: a repair manual. Taylor&Francis Group, 2014:151.

Hahn M, Kuner RP, Scheler P et al. Sonographic criteria for the confirmation of implant rotation and the development of an implant-capsule-interaction («interface») in anatomically formed textured breast implants with texturised Biocell-surface. Ultraschall Med. 2008;29(4):399-404.

ISAPS. The International study on aesthetic/cosmetic procedures performed in 2016 https://www.isaps.org/about-isaps/request-information/

Montemurro P, Papas A, Hedén P. Is rotation a concern with anatomical breast implants? A statistical analysis of factors predisposing to rotation. Plast Reconstr Surg. 2017;139(6):1367-1378.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019