Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування

Автор(и)

  • I. P. Khomenko Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ, Ukraine
  • Ie. V. Tsema Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • V. Yu. Shapovalov Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МО України, Одеса, Ukraine
  • S. V. Tertyshny Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МО України, Одеса, Ukraine
  • P. O. Shklyarevych Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/SU201817

Ключові слова:

вогнепальне поранення, інфекційне ускладнення, комплексне хірургічне лікування

Анотація

Мета роботи — поліпшити результати хірургічного лікування постраждалих з інфікованими вогнепальними ранами м’яких тканин шляхом впровадження комплексного багатофакторного хірургічного лікування.

Матеріали і методи. Проведено порівняльний аналіз результатів лікування 80 осіб, поранених під час бойового конфлікту на сході України в період з 2014 до 2017 р. Усі постраждалі отримали кульові або осколкові поранення м’яких тканин різної локалізації, легкого та середнього ступеня, ускладнені запальним процесом, без розвитку синдрому взаємного обтяження. Всі пацієнти були чоловічої статі. Вік поранених — від 19 до 58 років (середній вік — (34,3 ± 1,1) року). Залежно від методики лікування пацієнтів розподілили на дві групи: основну — 49 поранених, яким, окрім традиційного хірургічного лікування, проводили комплексну багатофакторну (мультимодальну) терапію, що передбачала використання імпульсного негативного тиску, гіпербаричної оксигенації, низькочастотної (25 кГц) кавітації ранових поверхонь, місцевого застосування буферних антисептичних розчинів; контрольну — 31 поранений, лікування яких проводили за традиційною схемою (щоденні перев’язки з антисептиками і мазевими композиціями, етапна хірургічна обробка ран). Бактеріологічне дослідження виділень з рани здійснювали методом прямих посівів на щільні поживні середовища, матеріал фарбували за Грамом, визначали збудника та ступінь обсіменіння.

Результати та обговорення. При інфікованих вогнепальних пораненнях м’яких тканин різної локалізації в усіх випадках вдалося верифікувати збудників інфекції, які належали до умовно­патогенної мікрофлори: Pseudomonas aeruginosa (22,5 %), Proteus mirabilis (21,3 %), Staphylococcus aureus (23,8 %), Streptococcus pyogenes (18,8 %) та Escherichia coli (13,8 %). Бактеріальний пейзаж інфікованих вогнепальних ран статистично значущо не відрізнявся в групах. На 5­ту–7­му добу після надходження до стаціонару в пацієнтів основної групи було статистично значущо більше стерильних посівів (26,5 %) порівняно із конт­рольною групою (6,5 %; p < 0,05). Використання комплексного хірургічного лікування гнійних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин дало змогу пришвидшити елімінацію мікрофлори у вогнищі інфекції та зменшити загальну кількість бактерій у рані на 8­му добу в 15 разів (р < 0,01), на 10­ту добу — в 22 рази (р < 0,001), на 15­ту добу — до повної елімінації патогенної мікрофлори (р < 0,001) порівняно з контрольною групою.

Висновки. Застосування комплексного багатофакторного хірургічного лікування інфікованої вогнепальної рани (імпульсний негативний тиск, кавітація рани низькочастотним ультразвуком, гіпербарична оксигенація та місцеві буферні розчини) дає змогу статистично значущо пришвидшити санацію рани (46,9 % стерильних посівів на 10­ту добу проти 16,1 % при традиційному хірургічному лікуванні) та суттєво зменшити концентрацію в рані патогенної мікрофлори (в 22 рази на 10­ту добу лікування).

 

Біографії авторів

I. P. Khomenko, Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ

І. П. Хоменко

Ie. V. Tsema, Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Цема Євген Володимирович, д. мед. н., доцент кафедри хірургії № 4
01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18 (клініка абдомінальної хірургії)

V. Yu. Shapovalov, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МО України, Одеса

В. Ю. Шаповалов

S. V. Tertyshny, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МО України, Одеса

С. В. Тертишний

P. O. Shklyarevych, Національний військово-медичний клінічний центр МО України, Київ

П. О. Шкляревич

Посилання

Agadzhanyan VV. Polytrauma: the prospects for researching the problem. Politravma. 2007;Т 3:5­7.

Bashirov PS, Li AD, Shteynle AV. A new approach to primary surgical treatment of long­bone fossil fractures. Ranevoy protsess v khirurgii i voyenno­polevoy khirurgii: mezhvuz: sb nauch tr / Edited by N M Kuznetsov. Saratov: Saratov University Publisher, 1996:132­134.

Belenkiy IG. Two­stage surgical treatment with extensive scalpated wounds and soft tissue injuries: Dissertation of the candidate of medical sciences: 14.00.22. St. Petersburg, 1999:154.

Bilyy V. YA., Zhakhovsʹkyy VO, Livinsʹkyy VH. The place and role of the Military Medical Doctrine of Ukraine in the formation of a system of medical support for troops and civilians during wartime. Nauka i oborona. 2015;N 1:9­14

Blatun LA. Local medical treatment of wounds. Selected course of lectures on purulent surgery / Edited by V D Fedorov, A M Svetukhin. Moscow: Miklosh, 2007:310­327.

Borzykh AB, Pogorilyak AI, Trufanov IM et al. Organ­preserving treatment of severe open injuries of the upper limb, combined with trauma of vessels, nerves and tissue defect. Travma. 2000;1(2):177­181.

Brizhan LK, Perekhodov SN, Davydov DV et al. About the improvement of the complex system of treating the wounded with gunshot fractures of long bones of the limbs. Voyenno­meditsinskiy zhurnal. 2010;331(7):10­11.

Instructions for military surgery / Edited by Ya. L. Zarutskyy, A. A. Shudrak. Kuiv: SPD Chalchynska NV, 2014:396.

Military surgery: a textbook / Edited by E. K. Gumanenko. 2nd ed., changed and completed — Moscow: Geotar­Media, 2015:768.

Galimzyanov FV. Local treatment and rational antibacterial therapy of infected wounds: a textbook. Yekaterinburg: UGMU, 2013:76.

Goncharenko IN, Samarskiy IN, Muradyan KR et al. Treatment of gunshot wounds using plasma enriched with platelets. Problemy viysʹkovoyi okhorony zdorovʺya: Zb nauk pr Ukr viysʹkovo­med akad. Kyiv, 2017;48:113­117.

Zarutskyy Ya. L., Zaporozhan VM, Bilyy V. YA. et al. Military surgery: a textbook / Edited by Ya.L., V. M. Zaporozhan. Odesa: ONMedU, 2016:359­389.

Kashtalyan MA, Gerasimenko OS, Tertyshnyy SV, Yenin RV. New directions in the treatment of gunshot wounds. Kharkiv khir shk. 2017;82(1):112­115.

Kashtalyan MA, Gerasimenko OS, Tertyshnyy SV et al. New trends in the treatment of gunshot wounds. Aktual’nyye problemy transportnoy meditsiny. 2017;49, N. 3:68­72.

Mishalov VH, Koval BM, Nahalyuk Yu. V., Tsema Ie. V. Gunshot wounds of the major vessels of the lower extremities. Key points of diagnosis and treatment. Sertse i sudyny. 2017;N 1:91­104.

Naser NR, Shlyapnykov SA. Approaches to diagnosis and principles of therapy. Rus med zhurn. 2006;14, N. 28:2009­2013.

Surgery (a basic textbook) / Edited by Ya. S. Bereznytskyy, M. P. Zakharash, V. H. Mishalov. Dnipropetrovsʹk: RVA «Dnipro­VAL», 2011;(book 2):782.

Khomenko IP, Herasymenko OS, Tsema Ie. V. et al. Stage of providing surgical care for a combined thoraco­abdominal mine­explosive injury using a tactic of damage­control (clinical observation). Odesʹkyy medychnyy zhurnal. 2017;N 3:5­11.

Khomenko IP, Tertyshnyy SV, Herasymenko OS. Application of methods of mechanical transduction in the complex treatment of a gunshot wound. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):759­767.

Khomenko IP, Tertyshnyy SV, Herasymenko OS, Yenin RV. Treatment of purulent complications of gunshot wounds of soft tissues. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):821­827.

Tsema Ie. V., Khomenko IP, Bespalenko AA et al. Clinical and statistical study of the level of amputation of the limb in the wounded. Klinichna khirurhiya. 2017;N 10:51­54.

Tsema Ie. V., Khomenko IP, Bespalenko AA et al. Factors of the defeat and causes of limb amputations in the victims of the fighting conflict in the East of Ukraine. Khirurhiya Ukrayiny. 2017;N 2:7­13.

Khomenko I, Shapovalov V, Tsema Ie. et al. Hydrodynamic rupture of liver in combat patient: a case of successful application of «damage control» tactic in area of the hybrid war in East Ukraine. Surgical Case Reports. 2017;3:88 ­94.

Tsema Ie., Bespalenko A. Analysis of limb amputations during armed conflict at the east of Ukraine. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2016;N 1:79­80.

Tsema Ie., Bespalenko A, Mishalov V. The Analysis of limb amputations among the victims of war in the east of Ukraine. International Journal of Pharmaceutical and Medical Research. 2017;5(1):3­7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження