Оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування

Автор(и)

  • Ya. M. Popovich ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/SU2018155

Ключові слова:

тромбоз глибоких вен, гемодинаміка, трансфасціальний тромбоз, тромбоемболія легеневої артерії, ­тромбектомія

Анотація

Мета роботи — оцінити параметри кровоплину в пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування у 2006 — 2016 рр. 665 пацієнтів (чоловіків — 279 (42,0 %), жінок — 386 (58,0 %)) з різними формами гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени. Вік хворих — від 17 до 83 років, середній — (46,0 ± 2,3) року. Більшість пацієнтів (93,0 %) були працездатного віку. Залежно від лікування хворих розподілили на групи: ІА (n = 380) — повна або парціальна тромбектомія з/без хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії, ІБ (n = 50) — комбіноване лікування (поєднання регіонарної тромболітичної терапії з імплантацією кава­фільтра (n = 31) або хірургічної тромбектомії з інтраопераційною регіонарною тромболітичною терапією (n = 19)) з хірургічною профілактикою тромбоемболії легеневої артерії, ІІ (n = 235) — консервативна терапія. Для обстеження застосували лабораторні та інструментальні (ультразвукові дослідження, рентгеноконтрастна флебографія, мультиспіральна комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням, радіоізотопна флебосцинтиграфія та ехокардіографія) методи дослідження. Усім пацієнтам призначали антикоагулянтну, інфузійно­спазмолітичну та компресійну терапію незалежно від потреби в хірургічному лікуванні.

Результати та обговорення. Дезобструкція великих венозних колекторів у пацієнтів групи ІА при парціальній тромбектомії сприяла значному збільшенню об’ємного кровоплину, а при радикальній — його відновленню до норми. Середній час транспорту по глибоких венах гомілки та стегна зменшився з 53 — 68 до 7 — 12 і 11 — 18 с при радикальній та парціальній тромбектомії відповідно, лінійна швидкість кровоплину зросла з 1 — 3 до 9 — 18 і 4 — 9 см/с, індекс навантаження — з 1,0 — 2,0 до 2,8 — 3,4 та 2,2 — 2,8. У ІІ групі середній час транспорту після лікування становив 22 — 32 с, лінійна швидкість кровоплину — 2 — 6 см/с, індекс навантаження — 1,0 — 1,5, групі ІБ — відповідно 9 — 14 с, 7 — 11 см/с, 2,3 — 3,0. При формуванні артеріовенозної фістули діаметром до 4 мм ознак перевантаження правих відділів серця та симптомів «обкрадання» периферичного артеріального русла не виявляли. Виконання апаратної каваплікації після тромбектомії з нижньої порожнистої вени не погіршує венозне повернення до серця.

Висновки. Хірургічне відновлення прохідності венозних магістралей після парціальної тромбектомії та комбінованого лікування поліпшує венозний кровоплин, а при радикальній тромбектомії — відновлює його до норми. При консервативному лікуванні венозний кровоплин не наближається до норми внаслідок формування виражених ознак хронічної венозної недостатності.

 

Біографія автора

Ya. M. Popovich, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Попович Ярослав Михайлович, к. мед. н., доцент, доцент кафедри хірургічних хвороб
88000, м. Ужгород, вул. П. Осипенко, 20/37

Посилання

Boiko VN, Bereznytskyi Ya.S., Venher IK. ta in. Venoznyi tromboembolizm: diahnostyka, likuvannia, profilaktyka. Mizhdystsyplinarni klinichni rekomendatsii: naukove vydannia. Kyiv, 2013:63 (Ukrainian).

Boiko VN, Boldizhar PI, Venher IK. ta in. Ukrainski mizhdystsyplinarni klinichni rekomendatsii po profilaktytsi, diahnostytsi ta likuvanniu venoznykh tromboembolichnykh uskladnen. Klinichna flebolohiia. 2017;10(1):42-104 (Ukrainian).

Kyryenko AY, Panchenko EP, Andryiashkyn VV. Venoznyi tromboz v praktyke terapevta y khyrurha: monohrafyia. Moskva: Planyda, 2012:336 (Russian).

Kozynets HP, Vasylchuk Yu.M., Sadovoi AS. y dr. Lechenye venoznykh trofycheskykh yazv s prymenenyem vakuum-drenyrovanyia. Klinichna khirurhiia (Russian). Клін хірургія. 2010;11-12:24-25.

Smorzhevskyi VY, Prysiazhna NR. Hostryi venoznyi tromboz u vahitnykh na tretomu trymestri vahitnosti. Profilaktyka tromboembolichnykh uskladnen. Nauk. visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2012; 3 (45):117-119 (Ukrainian).

Furkalo SM, Nikishin OL, Pustyntsev OO. Vykorystannia kava-filtriv u profilaktytsi tromboembolii lehenevoi arterii. (Ukrainian). Trudy Krymskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta ym. S. Y. Heorhyevskoho. Problemy, dostyzhenyia y perspektyvy razvytyia medyko-byolohycheskykh nauk y praktycheskoho zdravokhranenyia (Russian). 2008;144, ч. І:238-241.

Chernukha LM, Nykulnykov PY, Huch AA. y dr. Venoznyi tromboz nyzhnykh konechnostei. Vozmozhno ly reshenye problemy sehodnia? (Russian). Klinichna khirurhiia (Ukrainian). 2007;10 (775):48-54.

Bergan JJ. The Vein Book: monograph. London-Oxford: Elsevier Academic Press, 2007:617.

Comerota AJ, Gale SS. Technique of contemporary iliofemoral and infrainguinal venous thrombectomy. J Vasc Surg. 2006;43(1):185-191.

Kearon C, Akl EA, Blaivas A et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (10th ed.). Chest. 2016;149(2):315-352.

Kusunoki M, Miyake K, Shindo T et al. The incidence of deep vein thrombosis in Japanese patients undergoing endoscopic submucosal dissection. Gastrointest Endosc. 2011;74(4):798-804.

Meissner MH, Gloviczki P, Comerota AJ et al. Early thrombus removal strategies for acute deep venous thrombosis: Clinical Practice Guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surgery. 2012;N 55:1449-1462.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження