DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018129

Сучасні методи діагностики і лікування абдомінального компартмент-синдрому

I. A. Kryvoruchko, V. V. Lesnoy, N. M. Goncharova, S. M. Teslenko, A. V. Sivozhelezov, M. O. Sykal, M. V. Suplichenko, A. G. Drozdova, A. S. Lesnaya

Анотація


Мета роботи — вивчити вплив внутрішньочеревної гіпертензії на результат лікування пацієнтів з гострою абдомінальною патологією і проаналізувати сучасні методи лікування абдомінального компартмент­синдрому.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 33 хворих, прооперованих в ургентному порядку у 2014 — 2016 рр. Чоловіків було 28 (85 %), жінок — 5 (15 %). Середній вік чоловіків становив (58,5 ± 1,5) року, жінок — (65,2 ± 1,6) року. Більшість хворих (69 %) були працездатного віку. Всім пацієнтам до операції і в післяопераційний період проводили вимірювання внутрішньочеревного тиску непрямим методом шляхом визначення тиску в сечовому міхурі з використанням закритої системи Unometer Abdo­Pressure. При підвищенні тиску понад 35 мм рт. ст. виконували декомпресійну лапаротомію.

Результати та обговорення. В післяопераційний період підвищення внутрішньочеревного тиску діагностовано у 25 (75,8 %) хворих: внутрішньочеревну гіпертензію I ступеня — у 7 (28,0 %), II ступеня — у 9 (36,0 %), III — у 5 (20,0 %), IV — у 4 (16,0 %). При I — II ступені летальних наслідків не було, при III — IV ступені — летальність становила 20 % (5 хворих). Використання плоских вакуумних дренажів у лапаротомній рані дало змогу стабілізувати стан хворих за дві програмовані санації черевної порожнини у 6 (24 %) пацієнтів, за три — у 3 (12 %). Це дало змогу провести закриття лапаротомної рани.

Висновки. Частота розвитку внутрішньочеревної гіпертензії у хворих, прооперованих з приводу гострої абдомінальної патології, становила 75,8 %. У 9 (36 %) хворих виникла потреба у виконанні декомпресійної релапаротомії. Застосування в комплексному лікуванні абдомінального компартмент­синдрому назоінтестинальної декомпресії та плоских вакуумних дренажів дало змогу стабілізувати стан черевної порожнини та провести закриття лапаротомної рани через (7,0 ± 1,2) доби і знизити летальність до 20 %.

 


Ключові слова


абдомінальний компартмент-синдром; внутрішньочеревний тиск; декомпресійна лапаротомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Панова НГ. Влияние внутрибрюшного давления на прогнозирование течения заболевания у больных с острой кишечной непроходимостью. Фундаментальные исследования. 2007;10:14-17.

Barba CA. The intensive care unit as an operating room. Surg Clin North Am. 2002;80(3):111-113.

Brush KA. Abdominal compartment syndrome: the pressure is on. Nursing. 2007;N 31:37-40.

Cheatham ML. Results from the International Conference of Experts on intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. II. Recommendations. Intens Care Med. 2007;33(6):951-962.

Kirkpatrick A. Is clinical examination an accurate indicator of raised intraabdominal pressure in critically injured patient. CJS. 2010;43(3):207-211.

Malbrain ML. Abdominal pressure in the critically ill. Curr Opin. Crit Care. 2000;6:17-29.

Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A. Results from the International Conference of Experts on intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. I. Definitions. Intensive Care Med. 2006;32:1722-1732.

Moore AF, Hargest R, Martin M. Intraabdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome. Br J Surg. 2014;91(9):1102-1110.

Muntean V, Galasiu R, Fabian O. Acute intraabdominal hypertension and «abdominal compartment syndrome». Chirurgia (Bucur). 2002;97(5):447-457.

Tons C. Abdominelles Kompartment syndrom: Vermeidung und Behandlung. Chirurg. 2010;N 71. S. 918-926.
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021