DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-4-7

Досвід хірургічного лікування пацієнтів з аневризмою черевного відділу аорти та поєднаним ураженням сонних артерій

P. I. Nikulikov, A. V. Ratushniuk, O. V. Liksunov, O. L. Babii, A.V.  Gomeniuk

Анотація


Мета роботи — поліпшити результати лікування пацієнтів з аневризмою черевного відділу аорти (АЧВА) шляхом зменшення ризику виникнення неврологічних ускладнень.

Матеріали і методи. За період з 2001 до 2018 р. ультразвукове дуплексне сканування проведено 847 пацієнтам, які звернулися до відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України з приводу АЧВА. У 84 (9,9 %) хворих виявлено супутній стеноз внутрішньої сонної артерії (ВСА) понад 75 %. Середній вік пацієнтів становив (61,3 ± 2,7) року. Серед хворих переважали чоловіки (78 (92,9 %)). Усім хворим проведено комплексне обстеження. Одномоментну каротидну ендартеректомію та резекцію АЧВА з протезуванням проведено 25 (29,8 %) хворим, етапну каротидну ендартеректомію з виконанням другим етапом реконструкції при АЧВА — 24 (28,6 %), етапну резекцію АЧВА з виконанням другим етапом реваскуляризації сонних артерій — 16 (19,1 %). У 7 (8,3 %) хворих з поєднанням стенозу ВСА, АЧВА та облітеруючого ураження магістральних артерій нижніх кінцівок (МАНК) проведено двох­етапне втручання, першим етапом виконали втручання на сонних артеріях, другим (у термін від 3 до 7 діб) — реконструкцію черевної аорти та МАНК. У 7 (8,3 %) хворих із супутнім ураженням коронарних артерій здійснили двохетапні втручання з першочерговою симультантною реваскуляризацією сонних та коронарних артерій, у 5 (6,0 %) — трьохетапну реконструкцію в такій послідовності: каротидна ендартеректомія, аорто­коронарне шунтування, реконструкція черевної аорти.

Результати та обговорення. Не було жодного випадку порушення мозкового кровообігу в пацієнтів, яким виконували першочергову реваскуляризацію сонних артерій (симультантну чи етапну). У групі хворих, яким проведено втручання на черевній аорті без урахування каротидної та коронарної патології, в 1 пацієнта під час втручання на аорті розвинувся ішемічний інсульт з летальним наслідком. Ще в 1 пацієнта виник інфаркт міокарда в першу післяопераційну добу. Загальний рівень неврологічних ускладнень — 1,2 %. Тривалість госпіталізації становила (11,7 ± 0,7) доби у пацієнтів із симультантними втручаннями та (19,5 ± 0,6) доби після етапних втручань, перебування у відділенні інтенсивної терапії — відповідно (2,1 ± 0,3) і (4,3 ± 0,5) доби.

Висновки. З огляду на поліваскулярний характер атеросклеротичних уражень при плануванні втручань при АЧВА необхідне скринінгове обстеження навіть клінічно неманіфестних артеріальних басейнів (сонні, коронарні артерії, МАНК). Перед реконструкцією АЧВА слід насамперед виконати реваскуляризацію сонних артерій (симптомні стенози понад 75 %, асимптомні ембологенні стенози). Більш прийнятною є методика симультантного втручання на сонних артеріях та черевній аорті при зваженій оцінці ризиків та обсягу втручання на аорті.

 


Ключові слова


аневризма черевного відділу аорти; стеноз сонних артерій; поліваскулярний атеросклероз; каротидна ендартеректомія; коронарні артерії

Повний текст:

PDF

Посилання


Arakelian VS, Zhane AK. Tactic of surgery treatment of abdominal aorta aneurysm with concomitant lesions of coronary and carotid arteries. Cardioangiology. 2012;2:47-56 (Russian).

Gray C, Goodman P, Cullen P. Screening for peripheral arterial disease and carotid artery disease in patients with abdominal aortic aneurysm. Angiology. 2016;67(4):346-349. doi: 10.1177/0003319715590299. Epub 2015 Jun 8.

Lee O, Ko Y, Ahn C. Peripheral artery disease is associated with poor clinical outcome in patients with abdominal aortic aneurysm after endovascular aneurysm repair. Int J Cardiol. 2018;268:208-213. doi:10.1016/j.ijcard.2018.03.109.

Lilja F, Wanhainen A, Mani K. Changes in abdominal aortic aneurysm epidemiology. J Cardiovasc Surg. (Torino). 2017;58(6):848-853. doi: 10.23736/S0021-9509.17.10064-9. Epub 2017 Jun 20.

Marsico F, Giugliano G, Ruggiero D et al. Prevalence and severity of asymptomatic coronary and carotid artery disease in patients with abdominal aortic aneurysm. Angiology. 2015;66(4):360-364. doi: 10.1177/0003319714540319. Epub 2014 Jun 25.

Naylor A, Ricco J, de Borst G et al. Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease: 2017 Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;55(1):3-81. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.06.021. Epub 2017 Aug 26.

Sakalihasan N, Michel J, Katsargyris A. Abdominal aortic aneurysms. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):34. doi: 10.1038/s41572-018-0030-7.

Sidloff D, Saratzis A, Sweeting M et al. Sex differences in mortality after abdominal aortic aneurysm repair in the UK. Br J Surg. 2017;104 (12):1656-1664. doi: 10.1002/bjs.10600. Epub 2017 Jul 26.

Sidloff D, Stather P, Dattani N et al. Aneurysm global epidemiology study: public health measures can further reduce abdominal aortic aneurysm mortality. Circulation. 2014;129(7):747-753. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005457. Epub 2013 Nov 18.

Soden P, Zettervall S, Ultee K et al. Outcomes for symptomatic abdominal aortic aneurysms in the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. J Vasc Surg. 2016;64(2):297-305. doi: 10.1016/j.jvs.2016.02.055. Epub 2016 Apr 14.

Stather P, Sidloff D, Rhema I. A review of current reporting of abdominal aortic aneurysm mortality and prevalence in the literature. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014;47(3):240-242. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.11.007. Epub 2013 Dec 3.

Takagi H, Umemoto T. Coronary artery disease and abdominal aortic aneurysm growth. Vasc Med. 2016;21(3):199-208. doi: 10.1177/1358863X15624026. Epub 2016 Feb 3.

Vranes M, Davidovic L, Vasic D et al. Coexistence of internal carotid artery stenosis in patients with abdominal aortic aneurysm. Korean Circ J. 2013;43(8):550-556. doi: 10.4070/kcj.2013.43.8.550. Epub 2013 Aug 31.

Yao L, Folsom A, Alonso A et al. Association of carotid atherosclerosis and stiffness with abdominal aortic aneurysm: The atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. Atherosclerosis. 2018;270:110-116. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.01.044. Epub 2018 Feb 4.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019