DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-4-57

Комбінація малоінвазивних методів лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок

O. I. Tkachenko, M. V. Chekhlov, A. M. Riabokon, Ye. A. Stoliarchuk

Анотація


Мета роботи — порівняти результати застосування ендовенозної лазерної коагуляції (ЕВЛК) торцевим світловодом ізольовано чи в комбінації з ехосклерооблітерацією стовбура великої підшкірної вени (ВПВ) у пацієнтів різних вікових категорій з хронічною венозною недостатністю, спричиненою варикозною хворобою нижніх кінцівок класу С2—С5 EpAsPr.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз комбінованого хірургічного лікування 152 пацієнтів з вертикальним рефлюксом по ВПВ із сафено­феморального співустя в Університетській клініці Одеського національного медичного університету в 2015 — 2017 рр. Групи сформовано ретроспективно: перша група — 44 пацієнти (32 жінки, 12 чоловіків), яким проведено ЕВЛК неспроможного сегмента ВПВ у 2015 р., друга група — 108 пацієнтів (92 жінки, 16 чоловіків), яким виконано ЕВЛК у комбінації з ехосклерооблітерацією неспроможного сегмента ВПВ у 2016 — 2017 рр. Віковий діапазон хворих — від 25 до 65 років. Середній вік пацієнтів 1­ї групи — (38,2 ± 13,6) року, 2­ї групи — (45,1 ± 13,3) року. Довжина неспроможного сегмента ВПВ становила в середньому (277 ± 18) мм. Для оцінки ефективності методик використовували ультразвуковий контроль апаратом Toshiba Nemio XG SSA 580A інтраопераційно, через 7 днів, 1, 2 та 6 міс після операції, а також опитування. Як критерій було обрано повноту облітерації неспроможного сегмента ВПВ.

Результати та обговорення. За повнотою облітерації стовбура ВПВ виявлено статистично значущі відмінності між групами. За додатковими критеріями (біль, інфільтрація, пігментація, флебіти) статистично значущих відмінностей між групами не встановлено.

Висновки. Застосування комбінації методів фізичного і хімічного впливу на внутрішній шар венозної стінки дає змогу використовувати більш низькоенергетичні режими ЕВЛК та менші концентрації склерозанта для досягнення ефективної веноблітерації, порівнянної з такою при застосуванні високоенергетичних параметрів, ніж при використанні методів лікування поодинці. Застосування комбінації ЕВЛК та ехосклерооблітерації дає змогу досягти ефективнішої облітерації просвіту підшкірних вен більшого діаметра порівняно з використанням лише ЕВЛК.

 


Ключові слова


ендовенозна лазерна коагуляція; торцевий лазерний світловод; ехосклерооблітерація; хронічна венозна недостатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Калмыков ЕЛ, А. Д. Гаибов АД, Иноятов МC. Эндовазальная лазерная коагуляция в лечении варикозной болезни. Новости хирургии. 2013;21(5):92-97.

Мелеховец ЮВ, Мелеховец ОК, Смеянов ВА, Швыдун ЕА. Оценка качества жизни как критерий эффективности низкоэнергетического режима эндовенозной лазерной коагуляции. Новости хирургии. 2017;25, № 4.

Назаренко ГИ. и др. Эндовазальная коагуляция вен высокоэнергетическим лазером (Nd:Yag) в лечении варикозной болезни нижних конечностей. Флебология. 2008;2, № 3.

Фронек ХС, Золотухин ИА. Заболевания вен: монография. Минск; Москва: Гэотар-Медиа, 2010.

Bard S, Goldberg DJ. Complications ofvascular laser treatment. Laser treatment of vascular lesions. Aesthet Dermatol. 2014;N 1:121-142.

Gloviczki P et al. Handbook of venous disorders: Guidelines of the American Venous Forum. 3-rd ed. London: Hodder Arnold, 2009:714.

Hamdan A. Management of varicose veins and venous insufficiency. JAMA. 2012;308(24):2612-2619.

Rabe E, Guex JJ, Puskas A, Scuderi A, Fernandez Quesada F. Epidemiology of chronic venous disorders ingeographically diverse populations: results from the Vein Consult Program. Int Angiol. ogy. 2012;31(2):105-115.

Timperman PE, Sichlau M, Ryu RK. Greater energy delivery improvestreatment success of endovenous laser treatment of incompetent saphenous veins. Vascular Intervention Radiology. 2004;15 (10).

Vuylsteke M, Liekens K, Moons P, Mordon S. Endovenous laser treatment of saphenous vein reflux: how much energy do we need to prevent recanalizations?. Vascular Endovascular Surgery. 2008;42(2):1-8.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019