DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-4-31

Перший досвід флуоресцентної лапароскопії при холецистектомії, операціях на жовчних протоках та ободовій кишці

A. V. Malinovskiy, M. M. Mayorenko, S. Y. Badion, M. M. Galimon

Анотація


Мета роботи — проаналізувати перший досвід використання флуоресцентної лапароскопії при технічно тяжких холецист­ектоміях, ревізії холедоха, лімфодесекції, резекціях ободової кишки та для оцінки кровопостачання анастомозованих ділянок.

Матеріали і методи. Флуоресцентну лапароскопію застосовано при 7 холецистектоміях з приводу гострого калькульозного холециститу, 6 лапароскопічних ревізіях холедоха для оцінки його прохідності (ця методика застосована нами вперше), лапароскопічній правобічній геміколектомії для оцінки кровопостачання анастомозованих ділянок кишечника і при відкритій резекції поперечно­ободової кишки під час лімфодисекції.

Результати та обговорення. При холецистектоміях (флуоресцентна холангіографія) зменшено тривалість операції та середній час до досягнення «критичного виду безпеки» до 30 хв (у групі порівняння — 45 хв). При інтраопераційній ревізії холедоха в 1 випадку флуоресценції в дванадцятипалій кишці не виявлено, що свідчило про його непрохідність (вклинення конкременту). В інших випадках прохідність холедоха була збережена, що було пов’язано з транзиторним холедохолітиазом. При правобічній геміколектомії шляхом флeоресцентної ангіографії було підтверджено адекватне кровопостачання кукси ободової кишки. При відкритій резекції попереково­ободової кишки флуоресцентну лімфографію з успіхом було використано для візуалізації апікальних лімфовузлів біля вустя середньої ободової артерії.

Висновки. Перший досвід показав, що флюоресцентна лапароскопія дає можливість полегшити і прискорити дисекцію у разі технічно тяжкої холецистектомії, оцінити прохідність холедоха в деяких випадках (наприклад, при транзиторному холедохолітиазі), оцінити кровопостачання ділянок кишечника, що анастомозуються при резекціях, і проконтролювати адекватність лімфодисекції.

 


Ключові слова


флуоресцентна лапароскопія; індоціанін зелений; флуоресцентна холангіографія; флуоресцентна ангіографія; флуоресцентна лімфографія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bae SU, Min BS, Kim NK. Robotic low ligation of the inferior mesenteric artery for rectal cancer using the firefly technique. Yonsei Med J. 2015;56(4):1028-1035. DOI: 10.3349/ymj.2015.56.4.1028

Boni L, David G, Mangano A et al. Clinical applications of indocyanine green (ICG) enhanced fluorescence in laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2015;29(7):2046-2055.

Emile SH, Elfeki H, Shalaby M, at al. Sensitivity and specificity of indocyanine green near-infrared fluorescence imaging in detection of metastatic lymph nodes in colorectal cancer: Systematic review and meta-analysis. J Surg Oncol. 2017;116(6):730-740. DOI: 10.1002/jso.24701

Jafari MD, Wexner SD, Martz JE et al. Perfusion Assessment in Laparoscopic Left-Sided / Anterior Resection (PILLAR II): A Multi-Institutional Study. Journal of the American College of Surgeons. 2015;220(1):82-92. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2014.09.015.

Kawada K, Hasegawa S, Wada T et al. Evaluation of intestinal perfusion by ICG fluorescence imaging in laparoscopic colorectal surgery with DST anastomosis. Surg Endosc. 2017;31:1061-1069. DOI: 10.1007/s00464-016-5064-x.

Osayi SN, Wendling MR, Drosdeck JM et al. Near-infrared fluorescent cholangiography facilitates identification of biliary anatomy during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc. 2015;29(2):368-375.

Van Dam DA, Ankersmit M, van de Ven P et al. Comparing near-infrared imaging with indocyanine green to conventional imaging during laparoscopic cholecystectomy: A prospective crossover study. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015;25(6):486-492.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019