DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-4-13

Ліпоабдомінопластика в корекції дефектів черевної стінки

O. V. Panchuk, V. G. Mishalov, I. M. Leschishin, V. F. Simonov, E. G. Donets, P. L. Byck, T. O. Ogorodnik

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність лікування пацієнтів з косметичними дефектами передньої черевної стінки шляхом впровадження нових методик проведення симультанних операцій у поєднанні з ліпоабдомінопластикою.

Матеріали і методи. Запропоновану методику використано в 42 пацієнтів (основна група). До групи порівняння було залучено 40 пацієнтів. Середній вік пацієнтів основної групи становив (38,2 ± 2,8) року, групи порівняння — (41,1 ± 2,3) року. В основній групі 35 (83,3 %) пацієнтів мали ожиріння або надлишкову масу тіла, середній індекс маси тіла — (34,2 ± 1,9) кг/м2, максимальна маса тіла — 113 кг, у групі порівняння середній індекс маси тіла — (35,1 ± 1,7) кг/м2, максимальна маса тіла — 117 кг. Термін післяопераційного спостереження становив 12 міс.

Результати та обговорення. Середня тривалість оперативного втручання в групі порівняння становила (129 ± 15) хв, в основній групі — (170,2 ± 6,5) хв, що зумовлено проведенням додаткового етапу — ліпосакції. Об’єм ліпосакції в середньому становив (1253,6 ± 36,2) мл (від 250 до 2750 мл). Об’єм понад 1000 мл відзначено у 30 (71,4 %) пацієнтів. В основній групі в 6 (13,3 %) осіб виникли ускладнення, а в групі порівняння — в 12 (30,0 %).

Висновки. Менша частота розвитку післяопераційних ускладнень у пацієнтів з потенційно високим ризиком порівняно з традиційною абдомінопластикою (13,3 та 30,0 %, р < 0,05) є важливим аргументом на користь ліпоабдомінопластики. Через 12 міс відмінний результат в основній групі відзначено у 71,2 % осіб, а в групі порівняння — в 37,5 %.

 


Ключові слова


ліпоабдомінопластика; ліпосакція; абдомінопластика; косметичні дефекти передньої черевної стінки; ожиріння; серединні грижі

Повний текст:

PDF

Посилання


Baroudi R, Moraes M. A «bicycle-handlebar» type of incision for primary and secondary abdominoplasty. Aesthetic Plast Surg. 1995;19:307-320. DOI: https:. doi.org/10.1007/bf00451657.

Blondeel PN, Derks D, Roche N et al. The effect of ultrasound-assisted liposuction and conventional liposuction on the perforator vessels in the lower abdominal wall. Br J Plast Surg. 2013;56:266-271. DOI: https:. doi.org/10.1016/s0007-1226 (03)00112-7.

Brauman D. Liposuction abdominoplasty: An evolving concept. Plast Reconstr Surg. 2013;112:288-301. DOI: https:. doi.org/10.1097/01.prs.0000066343.21920.4f.

Cardoso de Castro C, Cupello AM, Cintra H. Limited incisions in abdominoplasty. Ann Plast Surg. 1987;19:436-447. DOI: https:. doi.org/10.1097/00000637-198711000-00009.

Chaouat M, Levan P, Lalanne B et al. Abdominal dermolipectomies: Early postoperative complications and long-term unfavorable results. Plast Reconstr Surg –v 2000;106:1614-1623. DOI: https:. doi.org/10.1097/00006534-200012000-00030.

Dillerud E. Abdominoplasty combined with suction lipoplasty: A study of complications, revisions, and risk factors in 487 cases. Ann Plast Surg. 1990;25:333-343. DOI: https:. doi.org/10.1097/00000637-199011000-00001.

Farah AB, Nahas FX, Ferreira LM et al. Sensibility of the abdomen after abdominoplasty. Plast Reconstr Surg. 2014;114:577-582. DOI: https:. doi.org/10.1097/01.prs.0000128356.93462.7b.

Floros C, Davis PK. Complications and long-term results following abdominoplasty: A retrospective study. Br J Plast Surg. 2011;44:190-194. DOI: https:. doi.org/10.1016/0007-1226 (91)90125-4.

Graf R, de Araujo L, Rippel R et al. Lipoabdominoplasty: Liposuction with reduced undermining and traditional abdominal skin flap resection. Aesthet Plast Surg. 2006;30:1-8. DOI: https:. doi.org/10.1007/s00266-004-0084-7.

Illouz YG. A new safe and aesthetic approach to suction abdominoplasty. Aesthet Plast Surg. 1992;16:237-245. DOI: https:. doi.org/10.1007/bf00190070.

Klein JA. Tumescent technique for regional anesthesia permits lidocaine doses of 35 mg/kg for liposuction. J Dermatol Surg Oncol. 1990;16:248-263. DOI: https:. doi.org/10.1111/j.1524-4725.1990.tb03961.x.

Le Louarn C, Pascal JF. High superior tension abdominoplasty. Aesthet Plast Surg. 2014;24:375-381. DOI: https:. doi.org/10.1007/s002660010061.

Matarasso A. Abdominolipoplasty: A system of classification and treatment for combined abdominoplasty and suction-assisted lipectomy. Plast Reconstr Surg. 1995;95:829-836. DOI: https:. doi.org/10.1007/bf02273843.

Ousterhout DK. Combined suction-assisted lipectomy, surgical lipectomy and surgical abdominoplasty. Ann Plast Surg. 2014;24:126-133. DOI: https:. doi.org/10.1097/00000637-198910.

Saldanha OR, De Souza Pinto EB et al. Lipoabdominoplasty with selective and safe undermining. Aesthet Plast Surg. 2012;27:322-327. DOI: https:. doi.org/10.1007/s00266-003-3016-z.

Shestak KC. Marriage abdominoplasty expands the mini-abdominoplasty concept. Plast Reconstr Surg. 1999;103:1020-1035. DOI: https:. doi.org/10.1097/00006534-199903000-00043.

Van Uchelen JH, Werker PM, Kon M. Complications of abdominoplasty in 86 patients. Plast Reconstr Surg. 2001;107:1869-1873. DOI: https:. doi.org/10.1097/00006534-200106000-00037.

Vila-Rovira R. Lipoabdominoplasty. Clin Plast Surg. 2014;35:95-105. DOI: https:. doi.org/10.1016/j.cps.2007.09.002.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019