Використання ліофілізованого колагенового імплантату для хірургічного лікування транссфінктерних нориць прямої кишки

Автор(и)

  • Ya.P. Feleshtinsky Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine
  • Ye.Ye. Born Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ Київська міська клінічна лікарня № 5, Ukraine
  • M. O. Yosipenko Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/SU2018-3-84

Ключові слова:

транссфінктерна нориця, ліофілізований колагеновий імплантат, трансанальне ультразвукове дослідження

Анотація

Мета роботи — поліпшити результати хірургічного лікування транссфінктерних нориць прямої кишки шляхом використання ліофілізованого колагенового імплантату.

Матеріали і методи. У клініці кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за період з 2012 до 2017 р. прооперовано 88 хворих з транссфінктерними норицями прямої кишки. Вік хворих — від 25 до 65 років, середній вік — (54,3 ± 2,1) року. Чоловіків було 54 (61,4 %), жінок — 32 (36,4 %). Усім хворим проведено трансанальне ультразвукове дослідження із застосуванням комплексної речовини датчиком кругового зображення (5,0 — 7,5 МГц). У 32 (36,4 %) хворих діагностовано передні, у 26 (29,5 %) — бічні, у 30 (34,1 %) — задні транссфінктерні нориці. Залежно від методики хірургічного лікування хворих розподілили на дві групи: основну — 44 хворих, яким хірургічне лікування проводили за розробленою методикою з використанням ліофілізованого алогенного колагенового імплантату, та порівняння — 44 хворих, у яких застосували традиційні методики хірургічного лікування нориць прямої кишки (висічення нориці в просвіт кишки — у 28 (63,6 %) спостереженнях, Seton Placement (накладання лігатури) — у 16 (36,4 %)). Ефективність операцій оцінювали шляхом порівняння найближчих та віддалених результатів.

Результати та обговорення. В основній групі нагноєння рани виникло у 2 (4,5 %) хворих, серозне запалення післяопераційної рани — у 4 (9,1 %). Анальної інконтиненції не відзначено. Рана загоїлася у середньому на (10,0 ± 1,1) доби. В групі порівняння в ранній післяопераційний період спостерігали місцеві ускладнення у вигляді нагноєння рани у 9 (20,4 %) випадках, часткове нетримання газів — у 10 (22,7 %), анальну інконтиненцію 1­го ступеня — у 8 (18,9 %), стійку анальну інконтиненцію — у 6 (13,6 %). Рана загоїлася у середньому на (24,0 ± 2,1) доби. Віддалені результати лікування (через 1 — 24 міс) вивчено шляхом оглядів та анкетування у 42 хворих основної групи та 41 — другої. Рецидив захворювання в основній групі відзначено у 2 (4,7 %) хворих, у групі порівняння — у 7 (17,1 %). Також у групі порівняння стійку анальну інконтиненцію спостерігали у 6 (14,6 %) хворих, часткове нетримання газів — у 8 (19,5 %).

Висновки. Хірургічне лікування транссфінктерних нориць з використанням ліофілізованого колагенового імплантату забезпечує надійне закриття внутрішнього отвору нориці та сприяє зниженню частоти рецидивів до 4,7 % проти 17,1 % при застосуванні традиційних методик.

 

Біографії авторів

Ya.P. Feleshtinsky, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

Фелештинський Ярослав Петрович, д. мед. н., проф., зав. кафедри хірургії і проктології
03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11

Ye.Ye. Born, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ Київська міська клінічна лікарня № 5

Є. Є. Борн

M. O. Yosipenko, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

М. О. Йосипенко

Посилання

Klinicheskiye rekomendatsii. Koloproktologiya / pod red. YU. A. Shelygina. M.: Geotar-Media. 2015:528 s.

Kolorektal’naya khirurgiya / pod red. R. K. S. Fillipsa; per. s angl. pod red. G. I. Vorob’yeva. M.: Geotar- Media. 2009:352.

Патент на корисну модель № 109214 МПК A61B 17/32. Спосіб хірургічного лікування хронічного парапроктиту з використанням колагенової плівки / Фелештинський ЯП, Борн ЄЄ. (Україна); заявл.18.05.2016. опубл. 10.08.2016. Бюл. № 15.

Arroyo A, Pérez-Legaz J, Moya Arroyo PA. Fistulotomy and sphincter reconstruction in the treatment of complex fistula in-ano: long-term clinical and manometric results. Ann Surg. 2012;255:935-939. doi.org/10.1097/sla.0b013e31824e9112

Christoforidis D, Pieh MC, Madot RD, Mellgre TA.F. II Treatment of transsphincteric anal fistulas by endorectal advancement flap or collagen fistula plug: a comparative study. Dis Colon Rectum. 2009;52(1):18-22. doi.org/10.1007/dcr.0b013e31819756ac

Göttgens KW, Janssen PT, Heemskerk J et al. Long-term outcome of low perianal fistulas treated by fistulotomy: a multicenter study. Int J Colorectal Dis. 2015;30:213-219. doi.org/10.1007/s00384-014-2072-y

Han JG, Yi BQ, Wang ZJ. Ligation of the intersphincteric fistula tract plus a bioprosthetic anal fistula plug (LIFT-Plug): a new technique for fistula-in-ano. Colorectal Dis. 2012;15:582-586. doi.org/10.1111/codi.12062

Köckerling F, Alam NN, Narang SK et al. Treatment of fistula-in-ano with fistula plug a review under special consideration of the technique. Front Surg. 2015;16:2-55. doi.org/10.3389/fsurg.2015.00055

Köckerling F, Rosen von T., Jacob D. Modified plug repair with limited sphincter sparing fistulectomy in the treatment of complex anal fistulas. Front Surg. 2014;1:17. doi.org/10.3389/fsurg.2014.00017

Lehmann JP, Graf W. Efficacy of LIFT for recurrent anal fistula. Colorectal Dis. 2013;15:592-595. doi.org/10.1111/codi.12104

Mushaya C, Bartlett L, Schulze B. Ligation of intersphincteric fistula tract compared with advancement flap for complex anorectal fistulas requiring initial seton drainage. Am J Surg. 2012;204:283-289. doi.org/10.1016/j.amjsurg.2011.10.025

Raslan SM, Aladwani M, Alsanea N. Evaluation of the cutting seton as a method of treatment for perianal fistula. Ann Saudi Med. 2016;36(3):210-215. doi.org/10.5144/0256-4947.2016.210

Ratto C, Litta F, Donisi L, Parello A. Fistulotomy or fistulectomy and primary sphincteroplasty for anal fistula (FIPS): a systematic review. Tech Coloproctol. 2015;19(7):391-400. doi.org/10.1007/s10151-015-1323-4

Visscher AP, Schuur D, Roos R et al. Long-term follow-up after surgery for simple and complex cryptoglandular fistulas: fecal incontinence and impact on quality of life. Dis Colon Rectum. 2015;58:533-539. doi.org/10.1097/dcr.0000000000000352

Xu Y, Liang S, Tang W. Meta-analysis of randomized clinical trials comparing fistulectomy versus fistulotomy for low anal fistula. Springerplus. 2016;N 5 (1):1722. doi.org/10.1186/s40064-016-3406-8

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження