DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-3-80

Емболізація гілок ворітної вени в пацієнтів з холангіокарциномою: безпосередні результати

V. A. Kondratyuk, S. M. Furkalo, O. O. Korshak, P. A. Hyndych

Анотація


Мета роботи — вивчити ефективність доопераційної емболізації гілок ворітної вени (ДЕГВВ) у пацієнтів з холангіокарциномою, яких готують до великої радикальної резекції печінки (ВРРП).

Матеріали і методи. За період з 2006 до 2015 р. ДЕГВВ виконано у 148 пацієнтів з холангіокарциномою, яких готували до ВРРП. Показаннями до ДЕГВВ вважали розрахунковий залишковий об’єм печінки (РЗОП) менше 30 % і рівень загального білірубіну в крові менше 300 мг/л. Вивчали зміну об’єму печінки за даними двох комп’ютерних томографій (до ДЕГВВ і перед ВРРП). Функцію печінки оцінювали за допомогою стандартних лабораторних тестів.

Результати та обговорення. ДЕГВВ сприяла статистично значущому збільшенню РЗОП на 45,5 %, що дало змогу вилучити всіх досліджуваних пацієнтів з групи високого ризику та провести ВРРП у 141 (95,6 %) хворого. Динаміка лабораторних показників свідчила про процеси цитолізу і зниження синтетичної функції печінки, які виникають після ДЕГВВ з повним відновленням печінкової тканини протягом 3 тижнів.

Висновки. ДЕГВВ дозволяє збільшити РЗОП у пацієнтів з холангіокарциномою за відсутності ускладнень, що дає підставу рекомендувати внесення цієї методики в протокол підготовки пацієнтів з холангіокарциномою до ВРРП.

 


Ключові слова


емболізація ворітної вени; велика резекція печінки; холангіокарцинома

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abdalla EK. Portal vein embolization (prior to major hepatectomy) effects on regeneration, resectability, and outcome. J Surg Oncol. 2010;102(8):960-967.

Glantzounis GK, Tokidis E, Basourakos SP et al. The role of portal vein embolization in the surgical management of primary hepatobiliary cancers. A systematic review. Eur J Surg Oncol. 2017;43(1):32-41.

Makuuchi M, Kosuge T, Lygidakis NJ. New possibilities for major liver surgery in patients with Klatskin tumors or primary hepatocellular carcinoma: an old problem revisited. Hepatogastroenterol. 1991;38:329-336.

Makuuchi M, Takayasu K, Takuma T et al. Preoperative transcatheter embolization of the portal venous branch for patients receiving extended lobectomy due to the bile duct carcinoma. J Jpn Soc Clin Surg. 1984;45:14-20.

Nagino M, Kamiya J, Kanai M et al. Right trisegment portal vein embolization for biliary tract carcinoma: technique and clinical utility. Surgery. 2000;127:155-160.

Van Gulik TM, van den Esschert JW, de Graaf W et al. Controversies in the use of portal vein embolization. Dig Surg. 2008;25(6):436-444.
© Хірургія України, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019