DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-3-7

Порівняльна оцінка методів визначення об’єму молочної залози

V. G. Mishalov, M. I. Slyusaryev, L. Yu. Markulan, O. A. Kryzhanovskiy

Анотація


Мета роботи — розробити метод визначення об’єму молочної залози (МЗ) та порівняти його точність із такою стандартного методу (Кукліна).

Матеріали і методи. У дослідження було залучено 70 жінок віком від 29 до 58 років (середній вік — (42,31 ± 0,97) року). Усі жінки підлягали оперативному лікуванню (мастектомії) з приводу злоякісної пухлини МЗ, яка не перевищувала в діаметрі 3 см. Об’єм МЗ, яка підлягала видаленню, вимірювали до операції власним методом за допомогою розробленого приладу і методом Кукліна, після операції — за допомогою методу витіснення рідини (МВР), або методу Архімеда, який вважали еталоном. Для визначення відповідності результатів вимірювання об’єму МЗ методом Кукліна або розробленим методом даним післяопераційного вимірювання МВР розраховували абсолютну (АРЗ) і відносну (ВРЗ) різницю значень, отриманих за допомогою МВР та методом доопераційного вимірювання.

Результати та обговорення. За даними, отриманими МВР, об’єм МЗ становив від 82 до 978 мл (у середньому (363,0 ± 24,7) мл), за даними, отриманими власним методом і методом Кукліна, — відповідно від 85 до 960 мл (у середньому (360,6 ± 24,3) мл) та від 100 мл до 920 мл (у середньому (353,3 ± 23,3) мл, р > 0,05). Середня величина АРЗ об’єму МЗ за методом Кукліна становила (29,9 ± 1,5) мл (від 5 мл до 61 мл), за власним методом — (10,30 ± 0,47) мл (від 3 мл до 20 мл), р = 0,001. У разі вимірювання об’єму МЗ власним методом величина ВРЗ становила від 1,3 до 12,6 % (у середньому (3,4 ± 0,2) %) і була статистично значущо (р = 0,001) меншою за таку при застосуванні методу Кукліна — від 1,7 до 31,6 % (у середньому (9,8 ± 0,6) %).

Висновки. Розроблений метод визначення об’єму МЗ забезпечує високу точність вимірювання порівняно із МВР: частота похибки вимірювання менше 5 % становила 87,1 % (у середньому (10,1 ± 0,5) мл), 5,1 — 12,6 % — 12,9 % (у середньому (11,2 ± 0,7) мл). Запропонований метод точніше оцінює об’єм МЗ, ніж стандартний (Кукліна): середня величина АРЗ об’єму МЗ з МВР становила (10,3 ± 0,47) та (29,9 ± 1,5) мл (р = 0,001), а ВРЗ — (3,4 ± 0,2) і (9,8,4 ± 0,6) % (р = 0,001) відповідно.

 


Ключові слова


об’єм молочної залози; вимірювання; метод Кукліна; метод витіснення рідини (Архімеда)

Повний текст:

PDF

Посилання


Borovykov AM, Zelenyn VN, Kuklyn IA. Yak vyznachyty ob’yem molochnoyi zalozy. Moskva. 2011;1:68-70.

Halych SP, Pynchuk VD. Estetychna khirurhiya hrudy. Kyiv, 2009:312.

Zoltan YA. Rekonstruktsiya zhinochoyi molochnoyi zalozy. Budapesht: Akademiya medychnykh nauk, Venhriya, 1989:196.

Kuklyn IA, Zelenyn VN. Yakvyznachytykilʹkistʹ molochnoyizalozy. Moskva. 2011;1:61-65.

Slyusarev IYu, Kuklyn IA. komentaridostattiY. A.Kuklyna «Yakvyznachytyob’yemmolochnoyizalozy». 2011;1:66-67.

Frantyshek B. Atlasplas tychnoyi khirurhiyi / Burian Frantyshek. PrahaM. : Medytsyna: Hosudarstvennoeyzdatelʹstvomedychnoyiliteratury, 1967:509.

Edstrom LE, Robson MC, Wright JK. A method for theevaluation of minor degrees of breast asymmetry. Plast Reconstr Surg. 1977;60:812-814.

Kin H, Mun G.-H., Wiraatmadja ES et al. Preoperative magnetic resonance imaging-based volumetry for immediate breast reconstruction. Aesth Plast Surg. 2015;39(3):369-376. doi: 10.1007/s00266-015-0493-9

Zimman OA, Butto CD, Rostagno R, Rostagno C. Volumetric mammogram assessment: A helpful tool in the treatment of breast asymmetries. Aesth Plast Surg. 2017;41(6):1261-1274. doi: 10.1007/s00266-017-0940-x
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021