DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-3-51

Застосування перфорантного клаптя на першій тильній метакарпальній артерії для реконструкції дефектів покривних тканин кисті

P. O. Badiul, S. V. Sliesarenko, S. A. Jorniak

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність реконструкції дефектів покривних тканин кисті з урахуванням функціонального та естетичного аспектів.

Матеріали і методи. У період з 2015 до 2018 р. під наглядом перебувало 12 пацієнтів з дефектами м’яких тканин кисті, яким було виконано пластику клаптем на першій тильній метакарпальній артерії та його модифікацією. Для оцінки ефективності лікування оцінювали рівень ускладнень та естетичного і функціонального стану кисті через 6 міс після лікування за допомогою опитувальника «Оцінка рівня повсякденної життєдіяльності та якості життя хворих з ураженням кисті» (В. В. Азолов та співавт., 2004).

Результати та обговорення. Проведене лікування сприяло відновленню анатомічної цілісності та функції кисті. Згідно з опитувальником рівень повсякденної життєдіяльності та якості життя хворих з ураженням кисті через 6 міс після лікування становив від 23 до 27 балів (медіана — (26,0 ± 1,3) бала, що відповідає високому рівню задоволення результатом лікування.

Висновки. Одноетапна реконструкція дефектів покривних тканин кисті із застосуванням перфорантного клаптя на першій тильній метакарпальній артерії дає змогу підвищити ефективність хірургічного лікування (забезпечує первинне закриття дефекту м’яких тканин і раннє відновлення функції кисті, а також відновлення втраченого шкірного покриву без порушення контурів кисті та деформації донорської ділянки) та високий рівень задоволення пацієнта результатами лікування.

 


Ключові слова


клапоть на першій тильній метакарпальній артерії; перфорантний клапоть; дефект м’яких тканин кисті

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Azolov VV, Dmitriev GI, Alexandrov NM et al. Reconstructive surgery and restorative treatment of the consequences of a thermal injury of the hand — Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Research Institute of Traumatology and Orthopedics, 2004:225 (Russian).

Budiul PO. Reconstructive surgery of the wound defects with perforator flaps: author’s abstractdis. forobtainingsciences degree of doctorofmedicalsciences: specialty 14.01.03 «Surgery». Dnipro, 2018:36 (Ukranian).

Galych S, Furmanov A, Reznikov A, Dabizha A. Reconstruction of the thumb soft tissue defects by using first dorsal metacarpal artery flap. Plastic, reconstructive and aesthetic surgery. 2017;3-4:11-16 (Russian).

Kozinets GP, Sliesarenko SV, Sorokina OY et al. Burn Trauma and it Consequences. Manual for surgeons — Dnipropetrovsk: Press of Ukraine, 2008:224 (Ukrainian).

Backer TJ. Rhytidectomy: a look back and a look forward. Ann Plast Surg. 2005;55(6):565-570.

Foucher G, Braun JB. A new island flap transfer from the dorsum of the index to the thumb. Plast Reconstr Surg. 1979;63:344-349.

Saint-Cyr M, Gupta A. Hand flaps. Perforator flaps anatomy technique & clinical applications / P N Blondeel, S F Morris, G G Hallock, P C Neligan. St. Louis: CRC Press, 2013:410-439.

Sherif M. First dorsal metacarpal artery flap in hand reconstruction. II. Clinical application. J Hand Surg. 1994;19:32-38.

Yang D, Morris SF. Vascular basis of dorsal digital and metacarpal skin flaps. J Hand Surg Am. 2001;26:142-146.
© Хірургія України, 2018
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2018