DOI: https://doi.org/10.30978/SU2018-3-12

Застосування трансбронхіальної біопсії легень під ультразвуковим контролем для встановлення етіології легеневої дисемінації

M. S. Opanasenko, O. V. Tereshkovych, V. B. Bychkovskyi, I. V. Liskina, L. M. Zahaba, L. I. Levanda, V. I. Lysenko

Анотація


Мета роботи — вивчити діагностичну цінність трансбронхіальної біопсії легень під ультразвуковим контролем (endobronchial ultrasound transbronchial biopsy of lung (EBUS TBBL)) при синдромі легеневої дисемінації.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати виконання EBUS TBBL у 64 пацієнтів із синдромом легеневої дисемінації. Серед пацієнтів переважали особи працездатного віку — 52 (81,3 %). Чоловіків було 36, жінок — 28.

Результати та обговорення. За результатами патогістологічного дослідження біоптатів легень встановлено таку етіологію легеневої дисемінації: саркоїдоз — у 24 (37,5 %) випадках, туберкульоз — у 6 (9,4 %), онкологічні ураження — у 14 (21,9 %), інша нозологія — у 20 (31,2 %). Інформативність (чутливість) EBUS TBBL становила 87,5 %, специфічність — 89,4 %, точність — 65,6 % при застосуванні гістологічного дослідження. При використанні EBUS TBBL відзначено: низький рівень інтраопераційних і післяопераційних ускладнень — 7,8 % (4 (6,2 %) випадки травматичного пневмотораксу та 1 (1,6 %) випадок короткотривалого кровохаркання), невелику середню тривалість оперативного втручання ((21,9 ± 0,8) хв), що свідчить про малоінвазивність та безпечність EBUS TBBL як методу встановлення етіології дисемінації.

Висновки. EBUS TBBL — метод вибору при діагностиці етіології легеневої дисемінації, оскільки є малоінвазивним та найменш травматичним методом інвазивної діагностики, не потребує тривалого періоду відновлення після втручання і дає змогу отримати матеріал для морфологічного дослідження.

 


Ключові слова


біопсія; фібробронхоскопія під ультразвуковим контролем (EBUS TBBL); синдром легеневої дисемінації; дифузні захворювання легень

Повний текст:

PDF

Посилання


Gavrisyuk V. K. Redkie interstitsialnyie zabolevaniya legkih. KiYiv : Vele, 2012:148 (Russian).

Ilkovich M. M. Disseminirovannyie zabolevaniya legkih. GEOTAR-Media, 2011:480 (Russian).

Feschenko Yu. I., Melnik V. M., Ilnitskiy I. G. Hvorobi respIratornoYi sistemi // NIFP NAMNU. KiYiv–LvIv, 2008:495 (Ukrainian).

Ambrogi V, Mineo TC. VATS biopsy for undetermined interstitial lung disease under non-general anesthesia: comparison between uniportal approach under intercostal block vs. three-ports in epidural anesthesia. J Thorac Dis. 2014;6(9):888-895. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.07.06

Asano F et al. Deaths and complications associated with respiratory endoscopy: a survey by the Japan Society for respiratory endoscopy in 2010. Respirology. 2012;17(3):478-485.DOI: 10.1111/j.1440-1843.2011.02123.x

Boskovic T et al. Pneumothorax after transbronchial needle biopsy. J Thorac Dis. 2014;6(4):427-434. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.37

Du Rand IA et al. Summary of the British Thoracic Society guideline for diagnostic flexible bronchoscopy in adults. Torax. 2013;68(8):786-787.

Facciolongo N et al. Incidence of complications in bronchoscopy. Multicentre prospective study of 20,986 bronchoscopies. Monaldi Arch Chest Dis. 2009;71(1):8-14. DOI: 10.4081/monaldi.2009.370

Gogali A, Wells AU. Diagnostic approach to interstitial lung disease. Curr Respir Care Rep. 2012;1(4):199-207.

Hayama M et al. Complications with endobronchial ultrasound with a guide sheath for the diagnosis of peripheral pulmonary lesions. Respiration. 2015;90(2):129-135.

Jain P, Hadique S, Mehta AC. Interventional Bronchoscopy: A Clinical Guide Respiratory. New York: Springer Science Business Media, 2013:267.

Leslie KO et al. Transbronchial biopsy interpretation in the patient with diffuse parenchymal lung disease. Arch Pathol Lab Med. 2007;131(3):407-423. DOI: 10.1043/1543-2165(2007)131[407:TBIITP]2.0.CO;2

Mehta AC, Wang KP. Teaching conventional transbronchial needle aspiration. Ann Am Thorac Soc. 2013;10(6):685-689. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201308-272ED

Milman N et al. Transbronchial lung biopsy through the fibre optic bronchoscope. Results and complications in 452 examinations. Respir Med. 1994;N 88:749-753.

Morris D, Zamvar V. The efficacy of video-assisted thoracoscopic surgery lung biopsies in patients with interstitial lung disease: a retrospective study of 66 patients. J Cardiothoracic Surg. 2014;9:45.

Shim HS, Park MS, Park IK. Histopathologic findings of transbronchial biopsy in usual interstitial pneumonia. Pathol Int. 2010;60(5):373-377. DOI: 10.1186/1749-8090-9-45. DOI: 10.1111/j.1440-1827.2010.02528.x
© Хірургія України, 2021
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2021