Редакційний штат

Головний редактор
Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

-

Редакційна рада

Безродний Б. Г. (Київ)
Білянський Л. С. (Київ)
Березницький Я. С. (Дніпро)
Біляєва О. О. (Київ)
Бойко В. В. (Харків)
Бондарєв Р. В. (Київ)
Велігоцький М. М. (Харків)
Гетьман В. Г. (Київ)
Грубнік В. В. (Одеса)
Гук І. І. (Австрія)
Данилов О. А. (Київ)
Даценко Б. М. (Харків)
Дронов О. І. (Київ)
Запорожченко Б. С. (Одеса)
Кобза І. І. (Львів)
Козинець Г. П. (Київ)
Копчак В. М. (Київ)
Котенко О. Г. (Київ)
Кривченя Д. Ю. (Київ)
Кулик Л. В. (Львів)
Левицький А. Ф. (Київ)
Лігоненко О. В. (Полтава)
Лупальцов B. I. (Харків)
Лурін І. А. (Київ)
Макаров А. В. (Київ)
Мамчич В. І. (Київ)
Маркулан Л. Ю. (Київ)
Ничитайло М. Ю. (Київ)
Радзіховський А. П. (Київ)
Русин B. I. (Ужгород)
Скиба В. В. (Київ)
Сокур П. П. (Київ)
Тутченко М. І. (Київ)
Усенко А. Ю. (Київ)
Фелештинський Я. П. (Київ)
Фомін П. Д. (Київ)
Храпач В. В. (Київ)
Цема Є. В. (Київ)
Черняк В. А. (Київ)