Про журнал

Галузь та проблематика

«Хірургія України» — видання, яке розглядає актуальну проблематику ургентної та планової хірургії, висвітлює досягнення хірургічних наукових шкіл України.

Процес рецензування

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу "Оригінальні дослідження", "Огляди" та "Випадок із практики", підлягають рецензуванню.

Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.

Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.

Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.

Редакція залишає за собою право перевірки текстів рукописів на плагіат.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна політика

Редакційна політика журналу «Хірургія України» ґрунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics). При видавничій діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймає головний редактор за згодою редакційної колегії на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування. Редакція проводить політику попередження та регулювання редакційних конфліктів.

Редакційна етика

Головний редактор

Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження.

Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності свідчень, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незважаючи на расу, стать, громадянство, походження, релігійні чи політичні погляди авторів, конфіденційності розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація з рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.

Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом.

Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.

Експерт-рецензент

Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.

Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.

При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

- наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;

- дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;

- об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.      

Автор наукової публікації

Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.

Плагіат у будь-якій формі, свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.

До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.

Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн, виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення  він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

Автори наукових досліджень зобов’язані повідомляти у своїх рукописах про наявність або відсутність конфлікту інтересів та джерел фінансової підтримки.

Наукове дослідження із залученням пацієнтів

Дослідження із залученням пацієнтів або тварин мають бути проведені відповідно до чинного законодавства.

Якщо в статті використовують фотографії пацієнтів, то їх подають з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.         

Конфлікт інтересів

Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, котрі містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження; або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.

Джерела фінансування

Прохання детально вказувати всі джерела фінансування, які стосуються досліджень, та повідомити у такому форматі: «Ця робота була підтримана Грантом (номер гранту)».

Якщо у дослідження не було фінансової підтримки, то, будь ласка, зазначте таке: «Це дослідження не отримало жодної фінансової підтримки від державної, громадської чи комерційної організації».

Слова подяки

Висловлюють у загальноприйнятих виразах. Не мають перевищувати 100 слів.

Умови публікації та бібліографія

Рекомендуємо переглянути Керівництва для авторів.

Ліцензійні умови, авторські права

Відповідно до чинного законодавства України автори статті заповнюють бланк ліцензійних умов використання наукової статті, в якому вказують, що володіють виключними авторськими правами на подану наукову статтю і передають видавцю журналу такі невиключні права, як публікація статті, розміщення її в мережі Інтернет та на сайті журналу, використання метаданих статті, переклад, поширення та внесення її до різноманітних пошукових систем, наукометричних баз, передачу, зберігання й опрацювання персональних даних без обмеження терміну дії. Також автори мають право самостійно поширювати опубліковану роботу, зробивши бібліографіче  посилання на видання.

Передрук опублікованих статей іншими юридичними чи фізичними особами можливий з дозволу редакції та з посиланням на першоджерело.

Автори статті та видавці журналу не несуть відповідальності за можливі збитки або шкоду, пов’язані з використанням інформації, яка міститься в опублікованих матеріалах.

Перелік спеціалізованих наукометричних баз, каталогів, до яких внесено журнал «Хірургія України»

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також є учасником проекту "Наукова періодика України".

Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Журнал у фондах наукових бібліотек України

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
  • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
  • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
  • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
  • Одеська національна наукова бібліотека
  • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
  • Державна науково-технічна бібліотека України
  • Національна наукова медична бібліотека України
  • Наукова бібліотека імені М. Максимовича
  • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Данила Галицького